Prosjekteringen er godt i gang og entreprenørene forbereder seg til byggestart første halvår 2022. Foto: Baring Farsund
Prosjekteringen er godt i gang og entreprenørene forbereder seg til byggestart første halvår 2022. Foto: Baring Farsund

Klart for landbasert oppdrett i Farsund

Baring Farsund AS har fått tillatelse for et landbasert oppdrettsanlegg for laks i Lundevågen i Farsund.

Publisert

Selskapet, som har eiere fra Sørlandet og Austevoll i Vestland, skal bygge Sørlandets største landbaserte anlegg for produksjon av postsmolt og matfisk. Ferdig utbygd vil anlegget ha et areal på over 80 000 kvadratmeter bygningsmasse og en årlig produksjonskapasitet på inntil 24 000 tonn laks. 

Baring Farsund er glad for at Agder fylkeskommune har gitt grønt lys for prosjektet.  

- Vi har jobbet i flere år med oppdrettsplanene og har hatt god dialog med lokale  myndigheter i hele prosessen. Det er givende å drive med næringsutvikling når  lokalpolitikere og myndigheter ønsker oss vel og vil bidra til vekst for den blå næringen på  Sørlandet, sier styreleder Roald Reme. 

Selskapet har ansatte og eiere med lang erfaring innen oppdrettsnæringen, og blir en betydelig aktør innenfor landbasert produksjon av laks i Norge. Oppdrett på land mener selskapet gir mindre utslipp til sjø, hindrer spredning av lakselus, forhindrer rømning og skaper bedre fiskehelse. 

- 99,5 prosent av sjøvannet som brukes i produksjonen, blir resirkulert. Anlegget skal hente all  energi fra fornybare kilder, som sol, vind og vann, skriver de.

Viktig for Farsund 

Arnt Abrahamsen, ordfører i Farsund, er glad for at tillatelsen kom på plass.

- Dette er et viktig industriprosjekt som vil gi store ringvirkninger for Farsund og hele regionen. Baring Farsund vil skape verdier og nye arbeidsplasser. Vi blir en kompetanseregion for bærekraftig og landbasert produksjon av sjømat, sier Abrahamsen.  

Godt i gang med prosjekteringen 

Entreprenørselskapene BRG og Billund er tiltenkt kontraktene for anlegget i Farsund. Prosjekteringen er godt i gang og entreprenørene forbereder seg til byggestart første halvår  2022. 

- Vi ser frem til å komme i gang med byggingen. Et landbasert anlegg for postsmolt- og  matfiskproduksjon er et stort og spennende byggeprosjekt for BRG, sier daglig leder i BRG,  Gunnar Thompson.