Se bilder og video:

Nytt inkubatorsenter åpnet på Island:Leverer rogn til landbasert verden over

Denne uken åpnet Benchmark sitt nye inkubasjonssenter for laks på Vogar på Island. Det sikrer både rogn til norske lakseoppdrettere, og med sin helsestatus har de mer eller mindre blitt eneleverandører til matfiskoppdrettere som produserer laks både i sjø og i RAS på land verden over.

Leder for Benchmark Genetics kunne stolt vise frem de 10 000 singelinkubatorene i det nye anlegget for rognproduksjon på Island.

Publisert Sist oppdatert

To år etter beslutningen ble tatt står anlegget ferdig. Et helt nytt inkubasjonssenter for laks med 10 000 singelinkubatorer. Anlegget har i dag kapasitet for ca. 300 millioner rognkorn per år, men kan med enkle grep øke ytterligere. Dette gjør anlegget til verdens største inkubasjonshus for rogn fra atlantisk laks.

Singelinkubatorene fungerer slik at rogn fra kun en hunnfisk legges i inkubatoren. Her ligger eggene i ca. 300 døgngrader før de blandes med andre. Etter ca. 360 døgngrader er de klar til å sendes ut i verden til kundene.

Ferskvannet og saltvannet hentes inn fra to ulike borehullsdyp.

- Grunnen til at vi har dem adskilte til å begynne med er først og fremst biosikkerhet, men også kvalitetskontroll. Skulle vi oppdage noen avvik med eggene fra en hunnfisk kan vi dermed enkelt ta denne ut og vi ødelegger ikke for de andre, forteller leder av Benchmark Genetics, Jan Emil Johannessen til LandbasedAQ.no.

Han har sammen med 150 andre, både kunder og potensielle kunder, og Benchmarks egne folk, tatt turen til Vogar på Island denne augustdagen for å markere den høytidelige åpningen av inkubasjonssenteret.

Fakta om anlegget

• Benchmark Genetics Icelands nye inkubasjonsanlegg ligger i Vogavik på sørvestkysten av Island og er koblet til selskapets eksisterende inkubasjonssenter, stamfiskanlegg og slaktestasjon.

• Anlegget har 10 000 enkeltinkubatorer og en årlig kapasitet på ca. 300 mill. egg.

• Mulighet for å utvide kapasiteten til 400 mill. egg med mindre investeringer

• Gulvstørrelse: 2300 kvm

• Vannkapasitet: 200 l/sek ved 2°C - 8°C

• Vannkilde: Ferskvann fra borehull med 5°C hele året

• Vanntemperatur: Naturlig 5°C hele året

• Temperaturen i rommet: 4 - 5°C hele året

• Antall ansatte: 86 i Total på Island og 10 i inkubasjonssenteret.

• Prosjektert av AkvaGroup Danmark

• Konstruert av: AquaGroup i Danmark

• Biosikkerhet i samsvar med OIE-inndelingen

• Eneste selskap som har tillatelse til å eksportere egg til Norge og 28 andre land i hele verden

Biosikkerhet

Jonas Jonasson er sjef for Benchmark Genetics operasjoner på Island, og har ledet arbeidet med å bygge ut inkubasjonssenteret. Her viser han frem en inkubator. – Enkle ting, men det virker, sier han. Både selve inkubatorene og stativene de er montert i er laget i Chile. AKVA group Danmark har stått for resten av anlegget.

Leder for Benchmark Genetics på Island, Jonas Jonasson forteller at biosikkerhet er helt avgjørende og at det er helt spesielle forhold på Island som gjør at de har kunnet ta en posisjon som leverandør av lakserogn til hele verden.

- Ved at vi kan pumpe opp helt rent vann, både salt vann og ferskvann, fra lavasteingrunnen, kan vi sikre at eggene er helt fri for sykdomsfremkallende bakterier og virus.

Stamfisken som leverer egg og melke går nemlig hele sitt liv på land forsynt med slikt vann, og det har den gjort i ni generasjoner siden stamfisken ble tatt inn i 1991 fra Norske stammer.

Dermed har man kunne få de nødvendige stempler og sertifikater på at rognen er garantert fri for blant annet ILA. Det gjør at nærmere 30 land nå importerer rogn fra Island.

For landbaserte matfiskoppdrettene blir det jo ekstra viktig at det ikke følger noe «ekstra» med rognen. Derfor har de også fått mange av disse kundene på kundelisten.

- Vi leverer allerede rogn til landbasert matfiskproduksjon av laks til ca. 15 land, forteller Jan Emil Johannessen.

Hver enkelt hunnfisk får hver sin inkubator for å sikre biosikkerhet og full kontroll med hvor eggene kommer fra de første ukene av inkuberingen. Foto: Pål Mugaas Jensen

Rogn før sortering. De hvite eggene blir plukket ut. Foto: Pål Mugaas Jensen

Har allerede «reddet» Norge

Rognen sorteres og kvalitetssjekkes før den sendes ut.

Nyutnevnt kommersiell direktør for laks i selskapet, Geir Olav Melingen, forteller også om en prekær situasjon i rognmarkedet i Norge. Forklaringen ligger både i vansker med å få nye stamfisktillatelser, og nå konkret at en del produksjon falt bort som følge av ILA-påvisninger.

- Uten operasjonen her på Island ville det nå i 2022 vært en stor underdekning av rogn i det norske laksemarkedet. Det er ganske betydelig volum vi har skipet herfra til Norge, som de norske rognprodusentene ikke har vært i stand til å levere til norske kunder, sier han.

Anlegget som ble åpnet med pomp og prakt nå, har strengt tatt vært i drift en del måneder, og Melingen forteller at erfaringene så langt er svært gode.

- Anlegget har fungert helt etter planen, det lover godt for fortsettelsen, sier Melingen.

Oversiktsbilde over stamfisk og
rognanlegget til Benchmark på Vogar.
Foto: Benchmark Genetics.