Benchmark har nå en global kapasitet på 400 millioner lakserogn årlig.
Benchmark har nå en global kapasitet på 400 millioner lakserogn årlig.

Bedret kvartal for Benchmark: - Påvirkes lite av grunnrenteskatten

Benchmark har økt salget av lusemiddel betraktelig, samtidig forsøker selskapet å gjøre CleanTreat-systemet mindre kostbart.

Publisert Sist oppdatert

Benchmark Holdings har har avvikende regnskapsår og perioden januar-mars var regnskapsårets andre kvartal. I dette kvartalet økte omsetningen deres med 13 prosent til ca 600 millioner kroner. Justert EBITDA økte med 32 prosent i kvartalet til ca 130 millioner kroner.

Det viser ferske tall selskapet har publisert tirsdag.

Seksmånedersperioden fram til og med mars i år var enda sterkere sammenliknet med året før. Omsetningen i første halvår av regnskapsåret 2023 økte med 25 prosent til 1,3 milliarder kroner. Justert EBITDA i seksmånedersperioden økte med 47 prosent til ca. 295 mill. kr, mens driftsresultat i første halvår endte på ca. 150 mill. kr, nesten tre ganger mer enn året før.

- Det er gledelig å kunne konstatere at vi fortsetter veksten og bedrer resultatene i selskapet. Mer enn 800 ansatte i 26 land jobber systematisk med å utvikle og forbedre virksomheten og gjøre Benchmark til en enda mer relevant leverandør for oppdrettsselskap over hele verden, sier Trond Williksen, konsernsjef i Benchmark Holdings plc.

Lite påvirket av forslaget om grunnrente

Trond Williksen, konsernsjef i Benchmark Holdings kan se tilbake på nok et godt kvartal for selskapet.
Trond Williksen, konsernsjef i Benchmark Holdings kan se tilbake på nok et godt kvartal for selskapet.

Resultatene for første del av 2023 reflekterer gode bidrag fra alle de tre forretningsområdene i konsernet og viser at den konsistent positive utvikling over de siste tre år fortsetter.

- Året har startet godt og vi er godt i rute for å levere god vekst for året som helhet. Leveranser til laksenæringen utgjør en viktig del av vår virksomhet, og vi kan konstatere at etterspørselen etter våre produkter er lite påvirket av usikkerheten som forslaget om nye skatteregler har påført norsk oppdrettsnæring, sier Williksen.

400 millioner lakserogn

- Innen forretningsområdet Genetics har vi sett en betydelig økning i salg fra vår kjernevirksomhet innen laks med utgangspunkt i våre godt posisjonerte operasjoner i Norge og på Island. Vi har også sluttført vårt investeringsprogram i Salten. Det bringer vår globale kapasitet opp til 400 millioner lakserogn årlig; 150 millioner i Norge, 200 millioner på Island og 50 millioner i Chile, sier Williksen.

I Chile har Benchmark hatt progresjon i salg for å utnytte investert kapasitet, og virksomheten har oppnådd status som «disease free compartment». Det styrker selskapets attraktivitet i dette markedet og vil potensielt åpne opp for eksport fra Chile til andre markeder.

I genetikkvirksomheten som er rettet mot den globale rekeindustrien, arbeider Benchmark målrettet med å optimalisere genetikken til ulike miljø- og produksjonsforhold i utvalgte markeder.

- Forretningsområdet Advanced Nutrition har hatt et godt første halvår til tross for betydelig motbør i et krevende rekemarked som utgjør mer enn 70 prosent av markedet for våre spesialiserte ernæringsløsninger. Den operative prestasjonen reflekterer en sterk og veldrevet organisasjon som er godt posisjonert til å fortsette fremgangen når det globale rekemarkedet igjen normaliserer deg, sier Williksen i selskapets rapport.

Økt salg av lusebehandling

Forretningsområdet Health fortsetter progresjonen med økt opptak av selskapets medisinale løsninger for behandling av lakselus i et kvartal med sesongmessig mindre etterspørsel.

- Salget av begge våre medisinale løsninger (Ectosan og Salmosan) er betydelig opp sammenlignet med samme periode for et år siden. Vi fortsetter også vårt arbeid med å gjøre rensesystemet CleanTreat mindre kapitalintensivt og mindre kostbart i bruk for våre kunder, og vi har god progresjon i utviklingen av integrerte løsninger i brønnbåter, sier Williksen.

Benchmark ønsker å gjøre CleanTreat-systemet mindre kostbart.
Benchmark ønsker å gjøre CleanTreat-systemet mindre kostbart.

Notering på Oslo Børs

Benchmark ble notert på Euronext Growth i desember 2022.

Basert på tilbakemeldinger fra selskapets aksjonærer, har Benchmark besluttet også å videreføre noteringen på AIM i London inntil videre. En notering ved hovedlisten på Oslo Børs vil bli vurdert som del av strategien for å styrke selskapets posisjon og aksjekurs.

Les hele rapporten til selskapet her.