- Det er mye å lære, men jeg føler jeg har fått drømmejobben, sier Martin Saad som er ny driftsleder ved Vik settefisk.

Han er ny driftsleder i Vik Settefisk

Martin Ramsis Saad (45) er ny driftsleder i Vik Settefisk. - Målet er å produsere robust laks på en bærekraftig måte, med fokus på fiskehelse, og fiskevelferd, sier han. 

Publisert Sist oppdatert

Martin Saad startet 23. oktober som ny driftsleder i Vik Settefisk, som har en tillatelse til å produsere 2,5 millioner settefisk og holder til i Kvernhusvika i Øygarden kommune i Vestland. 

Vik Settefisk:

  • Settefiskselskapet har tillatelse til å produsere 2,5 millioner settefisk-
  • Selskapet holder til i Kvernhusvika i Øygarden kommune i Vestland fylke. 
  • Selskapet er 100 eid av oppdrettsselskapet Austevoll Melaks. 
  • Det er fem ansatte i selskapet. 

Saad er utdannet veterinær og har nylig fullført en master ved Nord Universitet innenfor bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser, der hans masteroppgave handler om vintersår i semi-lukket merd. 

45-åringen vokste opp i Kairo i Egypt, men har bodd på Frekhaug, utenfor Bergen de senere årene. 

Til LandbasedAQ forteller Saad at han var på jakt etter en ny utfordring, der han kunne bygge videre på hans erfaring og samtidig bli faglig utfordret. 

- Jeg hadde lyst å anvende noe av det jeg har lært i masteroppgaven min, og dessuten lære mer om RAS-teknologi. I tillegg til fisk, er jeg også opptatt av mennesker. Muligheten til å lede et team og oppnå resultater sammen, virket derfor spennende, opplyser han. 

Hans hovedoppgaver vil være den daglige driften, samt ansvar for det biologiske, produksjonen og personaldriften.

Drømmejobben

45-åringen sier at oppstarten i Vik Settefisk har vært fin, og han føler han har blitt tatt imot med åpne armer blant sine nye kolleger. Settefiskselskapet består nå av fem ansatte. 

- Jeg gleder meg til å jobbe sammen med alle i Vik Settefisk. Det er mye å lære, men jeg føler jeg har fått drømmejobben. Mine ambisjoner og mål fremover er å fokusere på å sette meg godt inn RAS teknologien, og holde meg oppdatert. Målet er å produsere robust laks på en bærekraftig måte, med fokus på fiskehelse, og velferd, sier han.

Saad har tidligere jobbet både som legemiddelkonsulent og med kyllingproduksjon. De siste årene har han derimot jobbet innenfor havbruk, der han jobbet for Alsaker Fjordbruk sitt søsterselskap Salar bruk i Alver kommune.

- Jeg er takknemlig for min forrige jobb. Der lærte jeg mye om laks. Jeg er også takknemlig for mine kolleger som viste meg mye. I din gamle jobb jobbet jeg som formann innenfor vaksinering, da hadde jeg ansvar for team på åtte personer under vaksinering. I tillegg var jeg med å planlegge produksjonen, prøveuttak og obduksjon, utdyper han.