Slik gikk det for Vik settefisk

Vik Settefisk har en tillatelse til 2,5 millioner settefisk og holder til i Kvernhusvika i Øygarden kommune i Vestland.

Hovedaksjonærene er Blom Fiskeoppdrett med vel 61 % og Engesund Fiskeoppdrett med knappe 30 %.

Vik Settefisk

Tall i millioner kroner 2022 2021
Omsetning5537
Driftsresultat22
Driftsmargin3 %5 %
Res.f.skatt01
EK-andel %25 %22 %

Vik settefisk økte omsetningen sin i 2022 med nær 50 %, mens driftsresultatet i kroner forble omtrent det samme.

Driftsmarginen sank dermed fra ca. 5 % til ca. 3 %

Det er spesielt posten varekostnad som har nær doblet seg fra 2021 (fra 16 til 29 millioner kroner).

LandbasedAQ har bedt om en kommentar til tallene fra selskapet, men har så langt ikke fått svar.

Vik Settefisk holder til i Kvernhusvika i Øygarden kommune i Vestland.