Biokull er det man sitter igjen med etter pyrolysereaksjonen av slammet, en reaksjon som frigjør mye energi som kan utnyttes. Daglig leder i Blue Ocean Technology, Hans Runshaug, opplyser at biokullet også kan pelleteres slik at det blir enklere og bedre å håndtere.

- Pyrolyse; bra for bunnlinjen og godt for miljøet

Ved å behandle slammet med pyrolyse kan oppdretteren få energi tilbake, og man sitter igjen med et verdifullt restprodukt som er lett å transportere bort. Det forteller Hans Runshaug og Jan Henning Legreid, henholdsvis daglig leder og utviklingssjef i Blue Ocean Technology.

Publisert Sist oppdatert

De møter LandbasedAQ en dag i mars, drøye uken etter at de har flyttet inn i helt nye lokaler på Espehaugen, bare under to km fra Flesland Flyplass i Bergen.

Pyrolyse

Pyrolyse er en kjemisk prosess hvor sammensatte stoffer spaltes til enklere forbindelser ved bruk av varme i en inert atmosfære – uten oksygen.

Et kjent eksempel på pyrolyse er framstilling av trekull ved oppvarming av ved i en kullmile.

Er en eksoterm reaksjon (produserer varme).

Mye brukt ellers i verden til å behandle alt fra jordbruk og skogbruksavfall til kloakk og husholdningsavfall.

I oppdrettsnæringen er det aktuelt å omdanne f.eks. slam og dødfisk til energi og biokull.

Biokull kan brukes som alt fra tilsetning i dyrefôr, i betongindustri, til gjødsel, stålproduksjon, vannrensing mm.

Kilde: SNL og B.O.T.

Her har de fått både moderne kontor­fasiliteter, men også et 900 kvm stort verksted for montering av nye slam­håndteringssystemer og vedlikehold av utstyr i bruk.

- Vi kjøper kvalitetskomponenter fra leverandører både i inn og utland, som vi setter sammen her til ferdige kontainer­baserte systemer som går ut til kundene, forteller Legreid. Systemene er da testet og klar for bruk. Plug & Play, eller Plug&Farm som vi kaller det, sier Legreid med et smil. All teknologi eies av og er utviklet i selskapet.

Jan Henning Legreid og Hans Runshaug var de som sammen grunnla selskapet i 2012. De siste årene har det for alvor blitt oppsving i aktiviteten, og fra 3 ansatte i 2019 er de nå 14. Dermed har behovet for lokaler også endret seg.

Det nye bygget deler de med et selskap som selger lakk- og verkstedprodukter. Huseier er EGD, som også er inne på eiersiden i Blue Ocean Technology .

- Vi har også fått oss en egen lab for testing av produkter, et eget elektroverksted, testhall og vaskehall for utstyr til overhaling. Under byggeprosessen har vi vært veldig fokusert på å bygge etter strenge miljøkrav, så derfor er det også bygget med avskillere for vaskevannet så vi ikke forurenser ut i avløp eller kloakk, sier Runshaug.

Blue Ocean Technology har nettopp flyttet inn i nybygde, spesialiserte lokaler som oppfyller selskapets behov. Her viser Jan Henning Legreid og Hans Runshaug fram monterings og vedlikeholdshallen.

Slam har en verdi

Men det er ikke primært for å se på nybygget til Blue Ocean Technology at LandbasedAQ har tatt turen til Bergen syd. Det er for å snakke med dem om deres nysatsing: Pyrolyse av slam.

Selskapet har så langt primært slått seg opp løsninger for å avvanne og tørke slam fra settefisk- og etter hvert landbasert matfiskproduksjon så det blir mindre i volum og enklere å transportere bort. Det de ikke har hatt en løsning for selv, er noe som håndterer slammet videre etter dette. Og de har i årevis vært på jakt etter en løsning som gjør sirkulærøkonomi relatert til slam faktisk lønnsom.

Det de imidlertid har vært klar over en stund er at det ligger et potensial i slammet.

Hans Runshaug forteller en historie knyttet til at det er noe de har vært ute og fortalt om før. Helt konkret i et intervju på Kyst.no for et par år tilbake. Samme dag saken ble publisert, var det Brusselmesse, og en åpenbart skeptisk oppdretter kom på messen bort til Runshaug og sa: «Leser det er så mye verdi i slammet, så bare kom å hent det!».

- Jeg tror den holdningen har begynt å endre seg, sier Runshaug, og legger samtidig til: Men vi begynner faktisk å nærme oss en slik realitet i enkelte prosjekter.

Hans Runshaug, daglig leder og Jan Henning Legreid, utviklingssjef i Blue Ocean Technology kan fortelle at de nå satser på å også kunne levere pyrolyseanlegg som kan håndtere slam fra fiskeoppdrettsanlegg. Her fotografert i de nye lokalene på Espehaugen i Bergen.

Landet på pyrolyse

Pyrolyseanlegget kan monteres tilknyttet til slamhåndteringsanlegget.

Legreid forteller de i lengre tid har sett på ulike miljøteknologier.

- Tilbakemeldingene fra kundene våre er at de er opptatt av lavt miljøavtrykk, høyest mulig grad av sirkulær økonomi og selvfølgelig lavest mulige kostnader for håndtering og gjenbruk av restproduktene fra oppdrettsvirksomheten, dvs slam, fôrrester og evt. dødfisk.

- Vi har landet på pyrolyseteknologi fordi det tikker av alle ønskene fra oppdretter - Verdifullt biokull som har et stort markedspotensial, tilførsel av varme eller energi som kan gi store besparelser på innkjøp av strøm, minimale transportbehov av slam, svært lite arealbehov, kraftig forbedring av ESG fordi teknologien reduserer CO2-utslippet, noe som slår positivt ut i både miljøregnskapet og CO2-refusjon fra EU.

Les hele artikkelen om Blue Ocean Technologys satsing på pyrolyse i siste nummer av LandbasedAQ