Bue Salmon har til nå investert 250 millioner i anlegget sitt på Bulandet.

Bue Salmon lykkes med lavt energiforbruk

Bue Salmon har gått sammen med Linde gass for å optimalisere oksygenforholdene og strømsettingene sine. Resultatene til nå peker på gode resultater for energieffektiviteten.

Publisert Sist oppdatert

I juli skrev LandbasedAQ om Bue Salmon, tidligere Bulandet miljøfisk som har gått gjennom en rebranding. 

I mai 2022 satte de for første gang inn fisk i anlegget og holder nå i gang med batch nummer tre.

I følge en masteroppgave fra 2020 (A. Nistad) brukes det i norske RAS-anlegg i snitt 8,8 kWt for å produsere ett kg laksesmolt . På Bulandet har de ifølge beregninger og målinger fra samarbeidspartner Linde, klart det samme med 2,7 kWt/kg på produksjon av postsmolt opp til 1 kg.

Mye rom for sparing

Linde mener resultatene viser at landbaserte anlegg kan spare mye på energisiden. For oksygenering og strømsetting av karene på Bulandet brukes det bare 0,05 kWt per kg postsmolt produsert. Linde påpeker at snittet i norsk smoltproduksjon er betydelig høyere, og peker til forbruk som er 15-20 ganger større. 

- Det er en formidabel gevinst av å gå på land når man skaper de rette forholdene, og her har fisken fått et godt sted å vokse opp. Den opplever gode oksygenverdier i hele volumet, en skreddersydd karhydraulikk som gir den riktig mosjon, fordelaktig vannkvalitet via hurtig partikkelfjerning, samt et stabilt miljø med full kontroll, sier Kenneth Glomset i Linde, i en pressemelding.

Glomset har en lang CV innen oksygenering og strømsetting av oppdrettsanlegg, og har vært med å utvikle SOLVOX Oxystream på Lindes Innovasjonssenter for Akvakultur i Ålesund. Systemet løser inn oksygen og strømsetter karet i ett trinn, i tillegg til å utnytte energien i vannet.

Kennet Glomset mener det er en stor gevinst av å gå på land når man skaper de rette forholdene.

Bue Salmon skiller seg ut ved at anlegget er senket ned i bakken. Karene er 9 meter dype og hver tank rommer 3700 kubikkmeter. Ola Sveen har vært med fra starten og har lang erfaring med lukket teknologi.

På Bulandet er det sjø på alle kanter og lavt terreng som kunne utnyttes, ved å sørge for lavest mulig løftehøyde for å pumpe sjø inn i karene.

- Vi visste om Kenneth Glomset i Linde, og tok turen til Lindes Innovasjonssenter for akvakultur utenfor Ålesund. Der og da begynte et godt samarbeid. Det er veldig mye å hente på optimal strømsetting og oksygenering av vannet, med positiv effekt på vekst, kondisjonsfaktor og fôrutnyttelse, som igjen fører til en mer robust og utholdende fisk, sier Sveen.

Kontroll på vannkvaliteten

Kenneth Glomset forteller at noe av det viktigste har vært dimensjonene. 

- Det har aldri vært bygget et så stort gjennomstrømningsanlegg i Norge som har fokusert så mye på optimal karhydraulikk. Dette kombinert med å sprenge seg ned i bakken har gitt Bulandet en lav løftehøyde og god energieffektivisering, sier han.

- Med et slikt anlegg på land kan du gi fisken optimale forhold, som vises i kvaliteten. Fisken blir sterkere på alle måter, legger han til.

Løsningene hos Bue Salmon gjør ifølge Linde at de kan kontrollere vannkvaliteten og har mulighet for å regulere oksygen, CO2, og andre avgjørende parametere, som gjør at de har god vannkvalitet hele tiden. 

- Vi kan bestemme oksygeninnholdet og styre strømhastigheten, og tilby det optimale for fisken til enhver tid. I sjø er man prisgitt den naturlige strømmen. Vi mener vi får en sunnere og sprekere fisk av at vi har full kontroll, i tillegg til å skape et miljø der vi kan unngå lakselus og sykdom, sier Asbjørn Dyrkorn Løland, FOU-leder hos Bue.