Som partner og fôrleverandør til Salmon Evolution som har gjennomført vellykket første slakt, er Cargill nå spent på fôrets videre prestasjon og fôrfaktor som vil komme frem ved neste slakt.

Gode resultat med landbasert fôring

Som strategiske partner og fôrleverandør er Cargill svært fornøyd med de sterke resultatene Salmon Evolution har oppnådd.

Publisert Sist oppdatert

- Vi er er overbevist om at dette partnerskapet er en viktig brikke for å skape de mest optimale forholdene for laksen. Selv om første slakting allerede har vært en stor suksess, er vi sikre på at når vi lærer mer og mer, vil vi være i stand til å kontinuerlig forbedre driften og maksimere produksjonen, samtidig som de høyeste kvalitetsstandardene blir opprettholdt, sier driftsdirektør Ingjarl Skarvøy i Salmon Evolution, til LandbasedAQ.

Driftsdirektør i Salmon Evolution, Ingjarl Skarvøy mener partnerskapet med Cargill er en viktig brikke for suksess.

Sigurd Tonheim, leder for markedsføring og produktutvikling i Cargill sier det for dem har knyttet seg stor spenning til hvor bra fôret ville prestere og hvor godt deres biologiske modeller ville forutse produksjonsforløpet til fisken.

Spesialfôret som har vært benyttet er designet for Salmon Evolution sitt produksjonsanlegg der vannet delvis resirkuleres. Som samarbeidspartner har Cargill jobbet tett med Salmon Evolution fra tidlig fase til å utvikle dette fôret og følge opp underveis.

- Når vi designer EWOS-fôr bruker vi modeller for tilvekst og fôrutnyttelse for å predikere hvor effektive fôrene vil være. Modellene vi bruker er sterke fordi de bygger på store data vi har fra kommersiell produksjon i sjø, sier Tonheim.

Ulikt for land og sjøbasert

Salmon Evolution sin produksjon, og annen landbasert produksjon, avviker fra oppdrett i sjø på flere måter.

- Modellene vi bruker for design av fôr til sjøoppdrett vil derfor ikke være relevant for design av fôr til landbasert oppdrett. I samarbeidet med Salmon Evolution startet vi derfor med å utvikle nye modeller tilpasset deres produksjon. Dette for å kunne predikere resultatene av fôrene vi leverer til dem, og sammen forstå hvilke fôrdesign som vil være den beste når alle forhold vurderes, forklarer Tonheim.

Hybridanlegget til Salmon Evolution stiller spesielle kvalitetskrav til fôret. Det må ha veldig presis synkehastighet, lite støv og ingen oljelekkasje – alt for å gi god vannkvalitet som igjen skaper godt vekstmiljø for laksen. Samtidig må det ivareta laksens ernæringsmessige krav.

- Vi er ekstremt glade for å ha fullført vår første slakting av fra den første batchen med fisk i anlegget. Dette har gitt oss verdifull innsikt i hvordan vi kan optimalisere miljøet for å få laksen til å trives, og læring i hvordan vi drifter prosessanlegget på best mulig måte, sier Skarvøy.

- Når vi flytter fisken på land, så handler det om å gi laksen gode, stabile og så naturlig forhold som mulig. Da er det viktig for oss å ha et kvalitetsfôr som er designet for å ivareta både de ernæringsmessige og de fysiske kravene til fôret, og at fôret støtter opp om potensialet til rask vekst som ligger i å produsere laks i et landbasert anlegg.

Sigurd Tonheim, leder for markedsføring og produktutvikling i Cargill er spent på hvor godt fôret vil prestere.

Vil sørge for stabil drift

Salmon Evolution sin ambisjon er å bli best på landbasert laks. Med første produksjon unnagjort, mener selskapet at de er godt på vei mot dette ambisiøse målet.

- Vår filosofi for landbasert fiskeproduksjon er å designe et fôrprodukt som sørger for stabil drift av anlegget, sier Tonheim.

- Vi er glade for at vi har fått fôre denne fisken, at vi har klart å levere på de kriteriene som er viktige for Salmon Evolution, og at produksjonen har oppnådd så gode resultat.

30 000 fisk ble slaktet 7. november. Resten av første batch, som var 100 000 fisk ved utsett i mars, blir slaktet i løpet av fjerde kvartal. Først da vil de kunne gi konkrete tall på fôrfaktor.

- Med resultatene fra første batch vil vi kunne gjøre modellene våre bedre, og slik gjøre Salmon Evolution til den viktigste arenaen for fortsatt forskning og utvikling av stadig mer effektive og bærekraftige fôr til deres produksjon, uttaler Tonheim avslutningsvis.