Dag Sletmo snakket om finansiering av landbaserte prosjekter under MoreFish og Åkerblå sin konferansen: Risiko i landbasert oppdrett.
Dag Sletmo snakket om finansiering av landbaserte prosjekter under MoreFish og Åkerblå sin konferansen: Risiko i landbasert oppdrett.

- Klarer man å løse de biologiske utfordringene på land er mye gjort

Å bygge landbaserte anlegg er som kjent en dyr affære og finansiering kan være blant de største flaskehalsene. På sikt mener likevel DnB-rådgiver Dag Sletmo at det landbaserte kan bli veldig lønnsomt.

Publisert Sist oppdatert

På MoreFish og Åkerblå sin konferanse: Risiko i landbasert oppdrett, holdt seniorrådgiver i DnB, Dag Sletmo et foredrag om finansiering av landbaserte oppdrett.

Sletmo påpekte under presentasjonen at man i dag er inne i en spesiell situasjon, med rekordhøye laksepriser, samt inflasjon og økte kostnader i alle ledd.

Til LandbasedAQ forteller Sletmo at dette gjør prosjekter som landbasert oppdrett dyrere.

- Det skaper også en usikkerhet ved at man vet ikke helt vet hvordan dette vil spille seg ut. Ser vi på varige høye prisnivåer på en del ting som trengs for å bygge disse anleggene, samt energi, eller er dette noe vi må jobbe oss gjennom og etter hvert komme ned på lavere priser? Det er en viktig problemstilling, påpeker Sletmo.

DNB-rådgiveren sier videre at han tror sjømatnæringen har kommet relativt godt ut av inflasjonen.

- Det er litt paradoksalt, men sjømat ser ut som at det nesten kan ha tjent litt på matvareinflasjonen og grunnen til det er at det er et større problem for kjøttprodusenter på land, fordi en større del av deres kostnad er fôr og vi ser særlig at det er fôret som øker i pris. De har også tynnere marginer, slik at de er nødt til å øke sine priser. Da kommer sjømat positivt ut, kontra andre proteiner.

- Kan bli veldig lønnsomt

Sletmo poengterer at selv om investeringskostnadene er langt høyere i landbasert oppdrett, er de som bank optimistisk til at disse prosjektene kan bli veldig lønnsomme hvis de løser en del utfordringer.

- Det som er litt annerledes på landbasert i forhold til tradisjonell oppdrett er investeringskostnadene, som er veldig mye høyere på land enn i sjøen, og så er det også dette med energiforbruket som er mye høyere.

- Hvis man klarer å løse de biologiske og driftsmessige utfordringene på land så tror vi mye er gjort. Da regner vi at det kan bli veldig lønnsomt. Gjør man ting rett så kan man tenke seg at man får lavere produksjonskostnader på land enn i sjø etter hvert. Du har også et lukket miljø som vil være mer stabilt og du kan optimalisere det på en annerledes måte for eksempel gjennom en genetikk som ikke trenger å være robust for lakselus, men heller fokusere på vekst, forteller Sletmo.

Han poengterer avslutningsvis at selv om potensialet for landbasert kan være stort, regner de fortsatt med at tyngdepunktet av oppdrettsnæringen vil ligge i de tradisjonelle oppdrettene i lang tid fremover, men at ulike teknologier som landbasert og offshore vil spille en gradvis større rolle.