Lerøy Sjøtrolls smoltanlegg: Kjærelva.

En halv million smolt døde hos Lerøy

Krevende situasjon ved Lerøy Sjøtrolls smoltanlegg: Tiltak iverksatt for å sikre fiskehelsen.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding skriver Morten Fjæreide, daglig leder i Lerøy Sjøtroll, en orientering om status ved smoltanlegget, Kjærelva.

- Vi ønsker å informere om at vi i starten av mars har hatt en krevende situasjon ved vårt smoltanlegg Kjærelva i Fitjar kommune i Sunnhordaland. Vi mistenker at det har vært utfordringer med vannkvaliteten, og at det dessverre har ført til at 490 000 smolt ikke har overlevd. Totalt hadde vi en beholdning på 1,9 millioner, sier Fjæreide.

Lerøy Sjøtroll hadde også en akutt dødelighetshendelse ved det samme smoltanlegget i oktober, hvor 1,9 millioner fisk døde.

Morten Fjæreide, daglig leder i Lerøy Sjøtroll,

- Lerøy Sjøtroll Kjærelva har hatt en hendelse i presmolt-avdeling i anlegget hvor vi mistet nærmere 1,9 millioner smolt som skulle i sjø nå i desember og mars 2024, sa Fjæreide den gang.

Les også: Dramatisk hendelse hos Lerøy Sjøtroll: 1,9 millioner smolt døde

Ser frem til tilsyn

Lerøy har ifølge Akvakulturregisteret tillatelse til å produsere 20 000 000 laks og regnbueørret i året, ved det aktuelle anlegget. Selskapet selv har opplyst tidligere at anlegget har en årlig kapasitet på 1500 tonn/12,5 millioner smolt.

De ansatte skal ha umiddelbart satt inn tiltak og har flyttet smolt over i nye kar og nytt vannmiljø.

- Vi tar denne hendelsen svært alvorlig og har meldt saken til Mattilsynet. Lerøys fagfolk samarbeider med eksterne kunnskapsmiljøer for å finne rotårsaken. Selv om vi har kontroll over situasjonen nå, er det for tidlig å si noe om årsaken og gå mer detaljert inn i hendelsesforløpet. Vi forsikrer om at vi tar vårt ansvar i denne situasjonen, og vi fokuserer nå på å sikre helsen til gjenværende fisk og forebygge ytterligere hendelser. Fisken som er flyttet ser ut til å komme seg fort og viser økt appetitt.

Inneværende uke vil Mattilsynet gjennomføre tilsyn på Kjærelva. Fjæreide sier han ser frem til tilsynet, og understreker viktigheten av å fortsette god dialog og samarbeid med Mattilsynet og eksterne kunnskapsmiljøer. Både for å identifisere årsaken bak, men også for å hindre lignende hendelser i fremtiden.

 - Dette har vært krevende for våre ansatte. Jeg er stolt over de ansatte som har vist handlekraft og raskt fikk kontroll på situasjonen. Vi er fast bestemt på å trekke verdifulle lærdommer fra denne situasjonen. Gjennom tett samarbeid med relevante aktører, inkludert Mattilsynet, vil vi implementere nødvendige tiltak for å forhindre lignende situasjoner i fremtiden. Målet vårt er å forsterke våre prosesser og retningslinjer for å sikre anleggets robusthet og bærekraft på lang sikt, sier Fjæreide avslutningsvis.