Ovum sitt flytende postsmoltanlegg «Egget» E2000 er nå på plass på lokalitet i Romsdalsfjorden
Ovum sitt flytende postsmoltanlegg «Egget» E2000 er nå på plass på lokalitet i Romsdalsfjorden

Hofseth kjøper seg opp i Egget

Hofseth har kjøpt halvparten av aksjene i selskapet som eier utviklingstillatelsene tilknyttet merdkonseptet Egget. Hofseth vil i fremtiden inneha aksjemajoritet i selskapet, og ser frem til å satse på det lukkede konseptet, i samarbeid med teknologiutvikler Ovum, tidligere kjent som Hauge Aqua Solutions.

Publisert Sist oppdatert

En prototype av merdkonstruksjonen på 2 000 kubikkmeter vil snart settes i produksjon i Romsdalsfjorden. Gjennom oppkjøpet har Hofseth forpliktet seg til å produsere 5 fullskala egg med et volum på 20 000 kubikkmeter. Administrerende direktør, Roger Hofseth forteller at oppkjøpet er en stor investering i miljøvennlig omstilling.

- Vi i Hofseth vil spille en lederrolle i utvikling og kommersialisering av lukket oppdrettsteknologi. Vi er overbevist om at lukkede anlegg er fremtiden, både fordi vi eliminerer lus, rømning og utslipp, men også fordi vi står friere når det gjelder plassering og får bedre kontroll på de biologiske prosessene, sier Hofseth.

Investering i milliardklassen

Teknologien bak Egget er utviklet av selskapet Ovum. Gründer Cato Lyngøy forteller at god fiskevelferd og bedre utnyttelse av innsatsfaktorene er hovedmålene for anlegget.

Administrerende direktør i Hofseth, Roger Hofseth
Administrerende direktør i Hofseth, Roger Hofseth

- Nå er Egget sjøsatt, og snart er vi klare til å slippe fisk inn i anlegget. Hele ideen bak Egget er at laksen skal ha et godt liv. Nå skal laksen selv få evaluere hvorvidt vi har lyktes. Det strategiske samarbeidet med Hofseth er av avgjørende betydning for å gjennomføre utviklingsprosjektet, sier han.

Egget ble tildelt 6 utviklingstillatelser i 2018 med Mowi som industripartner. Nylig kjøpte Akvakulturpartner disse fra Mowi. Det er disse tillatelsene Hofseth nå har kjøpt seg inni, og 5 egg skal etter hvert settes i produksjon samlokalisert med Hofseths anlegg i Storfjorden. Oppkjøpet og utvikling av anleggene har en samlet investeringsramme på ca. 1 milliard kroner.

- Regjeringen jobber treigt med å få på plass gode insentiver for å kommersialisere lukkede anlegg. Det har ikke vi tid til. Derfor benyttet vi oss av muligheten til å kjøpe oss inn i et av de mest spennende og mest innovative prosjektene i norsk havbruk, sier Hofseth.

Hvert ferdigproduserte egg har en kostnad på ca. Vel 100 millioner kroner. Til sammenlikning koster et åpent anlegg med samme volum ca. 3 millioner.

- Dagens system motiverer for fortsatt satsing på åpne merder, til tross for at åpne merder blant annet skaper luseproblemer. Denne markedssvikten gjør at investeringene havner i gårsdagens teknologi. Hofseth går nå i motsatt retning. Lukket teknologi er bærekraftig, og fremtiden for norsk havbruk. Nå trenger næringen statlige insentiver som stimulerer omstilling fra åpen til lukket teknologi, fordi den lukkede er mye dyrere, sier Hofseth.

Flere arbeidsplasser i Møre og Romsdal

Investeringene vil også komme lokalsamfunnene i Møre og Romsdal til gode, både gjennom økt fiskevelferd for villaksen, og økt sysselsetting.

- Vår strategi er å investere bærekraftig lokalt og eksportere globalt. Nå skal vi gå neste etappe sammen med Ovum og andre partnere for å videreutvikle det mest spennende prosjektet i norsk havbruk, avslutter Hofseth.