'Kanske vil der gå både Vinter og Vår,
og næste Sommer med, og det hele År - men engang vil du komme, det véd jeg visst;
og jeg skal nok vente, for det lovte jeg sidst.' heter det i Solveis Sang.
"Kanske vil der gå både Vinter og Vår, og næste Sommer med, og det hele År - men engang vil du komme, det véd jeg visst; og jeg skal nok vente, for det lovte jeg sidst." heter det i Solveis Sang.

Sommeren kom fortere enn mange hadde fryktet: Det ble plutselig åpning for å søke RAS-tillatelser, men ikke hybrid eller gjennomstrømming

I desember i fjor stoppet regjeringen muligheten til å levere inn søknad om landbaserte tillatelser på laks og regnbueørret. Da ble det sagt at dette ville vare minst et halvår. Det kan fort bli betydelig lengre.

Publisert Sist oppdatert

Denne saken ble publisert bare timer før regjeringen kom med sitt høringsutkast. Der blir det opplyst at høringsfristen er satt til 30. august og at departementet tar sikte på at nytt regelverk skal fastsettes 20. september. Under er saken slik en da ble publisert.

Den 20. desember i fjor, ca. tre måneder etter grunnrentesjokket, kom regjeringen med et tillatelsessjokk. Da ble det innført en midlertidig stans i muligheten til å søke akvakulturtillatelser på land for laks ørret og regnbueørret.

Da ble det opplyst at det pågår et arbeid i Nærings- og fiskeridepartementet med utforming av et regelverk som skal hensynta utfordringene knyttet til regelverkets klare skille mellom akvakultur i sjø og akvakultur på land, som har blitt aktualisert gjennom nye prosjekter som er i grenseland mellom disse to produksjonsstedene.

I pressemeldingen som formidlet nyheten at det nye regelverket ville bli sendt på høring het det at dette skulle skje «om kort tid».

Det ble også opplyst at «I første omgang settes den midlertidige stansen til 6 måneder.», noe som er 20. juni.

Og ennå er ikke regelverket sendt på høring.

- Det pågår et arbeid i departementet om endringer i regelverket for landbasert akvakultur, og departementet vil sende et forslag på høring før sommeren. Den midlertidige stansen vil gjelde frem til endringene i regelverket er fastsatt, sier kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet Halvard Wensel på spørsmål fra LandbasedAQ om status.

Hva som er før sommeren, kan jo være et tøyelig begrep. På Primstaven er første sommerdag faktisk den 14. april. Den første sommermåneden starter 1. juni. De som har barn i skolepliktig alder tenker gjerne på at sommeren starter når skolene slutter, ca. 20 juni, mens atter andre vil tenke på at sommeren starter ved midsommerfesten, også kalt St.Hansaften. Kanskje man også kan drøye det til helt slutten av juni, og de fleste vil nok være enig i at sommeren definitivt er her når vi ser 1. juli på kalenderen.

Så skal det høres. Ihht. Utredningsinstruksen, skal høringsfristen normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker.

Da kan man altså være kommet til 1. oktober før fristen er ute.

Så skal høringssvarene behandles, og det hele skal formes til det endelige nye regelverket. Det vil også ta sin tid. Og fra 1. oktober til 20 desember er det under tre måneder. I så fall har det gått et helt år uten at man kunne søke nye tillatelser av verken matfisk eller settefisk av laks, ørret eller regnbueørret.

Forventer de holder fristen

I Sjømat Norge er de klar på at det må komme en avklaring snart.

- Departementet har signalisert at de skal holde seksmåneders-fristen de har satt til seg selv, og vi både forventer og forutsetter at den fristen overholdes, sier Jon Arne Grøttum som er direktør havbruk i Sjømat Norge .

Han viser til at næringen opplever en investeringsstopp som følge av diskusjonen omkring skatt. Samtidig har også konklusjonen om miljøteknologitillatelsene blitt satt på vent.

- Smerteterskelen for havbruksnæringen generelt og utstyrsleverandørene spesielt er nådd for lengst. Vi ser nå de første konkursene hos leverandørene, og dessverre må vi forvente at flere ikke vil overleve denne regjeringen. Det minste vi må forvente fra departementet er at spørsmålene omkring landbasert akvakultur ikke blir ytterligere forsinket, men at de holder de lovede tidsfristene, slik at investeringer til denne type produksjon i alle fall kan realiseres, sier Grøttum.