Dette rammes – og rammes ikke - av tillatelse-stoppen

Kristina Sigurdsdottir Hansen er statssekretær i Nærings og fiskeridepartementet. Her oppklarer hun litt hvilke typer tillatelser som det nå er midlertidig stans i.
Kristina Sigurdsdottir Hansen er statssekretær i Nærings og fiskeridepartementet. Her oppklarer hun litt hvilke typer tillatelser som det nå er midlertidig stans i.

Det har vært noe usikkerhet blant enkelte om hva det er man nå midlertidig ikke skal kunne søke på av landbaserte tillatelser. Vi har fått departementet til å presisere.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag kom melingen om at Nærings- og fiskeridepartementet innfører en midlertidig stans i muligheten til å søke om tillatelser til akvakultur på land. Stansen vil gjelde til et nytt regelverk for akvakultur på land er på plass, men i minimum 6 måneder.

Departementet opplyser at det hos fylkeskommunene nå ligger 21 søknader om tillatelser til akvakultur av matfisk og settefisk på land til behandling.

Over halvparten av disse er såkalte gjennomstrømmingsanlegg eller en kombinasjon av RAS (Resirkulerende akvakultursystemer) og gjennomstrømming, og flere søker om både produksjon av settefisk og matfisk. Flest søknader ligger til behandling hos Vestland fylkeskommune. Samlet sett søkes det om en total årlig produksjon på om lag 591 000 tonn fisk.

Men disse søknadene som allerede ligger til behandling hos fylkeskommunen, vil bli behandlet på vanlig måte. Det samme gjelder for klagesaker hos Fiskeridirektoratet.

Enkelte vi har snakket med har tenkt at det gjelder kun for landbaserte matfiskanlegg, men det er altså ikke tilfellet.

- Kan dere bekrefte at den midlertidige tildelingsstoppen for landbaserte akvakulturtillatelser gjelder for settefiskanlegg også?

- Ja. Den midlertidige stansen gjelder for både stamfisk, settefisk og matfisk. Det sier statssekretær i Nærings og fiskeridepartementet, Kristina Hansen.

Hun sier det er en betydelig interesse for tillatelser til akvakultur på land nå, og det søkes om konsepter som er egnet til å utfordre regelverkets skille mellom akvakultur på land og i sjø.

- Dette var en utvikling som ikke var hensyntatt da dagens regelverk ble innført. Jeg ser det derfor som riktig nå å trykke på pause-knappen, slik at vi kan utforme et regelverk som tar hensyn til denne utviklingen, sier hun.

Samtidig understreker hun at de forstår at en midlertidig stans kan oppleves som utfordrende for de som eventuelt står med planer om å søke om slike tillatelser nå.

- Jeg tror likevel næringen har forståelse for at det er et behov for et klarere regelverk som hensyntar utviklingen som skjer på dette området. Formålet er altså å få et klarere regelverk. Hvordan nye reglene for akvakultur på land skal utformes, må vi komme tilbake til, sier hun.

- Hva er begrunnelsen for at dette også omfatter settefiskanlegg?

- De fleste søknader om tillatelse til akvakultur på land som ligger til behandling i dag, er samlede søknader om både matfisk- og settefiskproduksjon. Ved at de fleste anlegg også søkes plassert i nær tilknytning til sjø, vil det også være potensiale for påvirkning på sjøen fra settefiskanlegg. Dette gjelder selv om settefisk- og matfiskproduksjonen er separat, og settefisken holdes i tanker i ferskvann.

- Rammer dette alle former for landbasert akvakultur, inkludert for eksempel rensefisk, torsk og kveite?

- Den midlertidige stansen er begrenset til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret, sier hun.