Gigante Salmon bygger tre produksjonsbasseng som har en vannsøyle på ca 5. meter.

Gigante Salmon i rute til produksjonsstart

Gigante Salmon ser frem mot første utsett av smolt og melder at alt ligger til rette for produksjonsstart i september.

Publisert Sist oppdatert

I sin Q4-rapport tirsdag skriver Gigante Salmon at prosjektet følger framdriftsplan mot oppstart av første produksjonsbasseng i september.

- I tråd med framdriftsplanen er det kun produksjonsbasseng 3 som skal være klart til oppstart høsten 2023. I tillegg vil grunnarbeidene i produksjonsbassengene 1 og 2 være ferdig med en stor del felles infrastruktur, (flåte, slamanlegg, m.m.) Dette gir oss erfaringer på teknologiske valg og tilhørende kostnader som vil være verdifulle før ferdigstilling av de to øvrige produksjonsbassengene mot sommeren 2024, skriver selskapet i børsmeldingen.

Foto fra Gigante Salmon sitt kommende anlegg.

Gigante Salmon Rødøy AS har bestilt 1,1 millioner smolt for levering i september 2023. Smolten er nå under produksjon hos vår smoltpartner Grytåga Settefisk AS.

Selskapet bygger tre produksjonsbasseng som har en vannsøyle på ca. 5 meter. Overflatene på de innvendige fjellveggene blir belagt med betong langs langvegger og kortvegger i tillegg til bunn/gulvav oppdrettsenheten. Det blir i tillegg lagt duk/mem-bran på utsiden av betongen for å sikre fiskehelse og velferd i henhold til selskapets ambisjonersamt krav fra Mattilsynet.

- Dette gir solide produksjonsenheter som ikke påvirkes av havnivået, og forenkler drift, vedlikehold og renhold, skriver selskapet.

Hvert av de tre produksjonsbassengene til Gigante Salmon er fysisk adskilte, og kan defineres som egne smittesoner. Det blir installert en sluse mellom produksjonsbassengene, blant annet for å ivareta biosikkerheten. Hver produksjonsenhet skal også brakklegges 1 måned mellom hvert utsett, for å utføre vedlikehold, vasking og desinfisering.

Gleder seg til første utsett

Da konsernet fortsatt er i en utbyggingsfase, ble salgsinntektene i fjerde kvartal tilsvarende fjoråret på 0 MNOK. Driftsresultatet i perioden ble -1,2 MNOK.

- Gigante Salmon er i en sterk, finansiell posisjon, med innvilget langsiktig finansiering både for utbyggings- og driftsfase, inkludert en arbeidskapital for oppbygging av biomasse på 140 MNOK. Vi er tilfredse med at investeringen og framdriften i Gigante Salmon Rødøy går i henhold til planen, og gleder oss til første utsett av smolt i september, sier CFO Rune Johansen i meldingen.

Oppmerksomheten for selskapet er nå rettet mot de siste detaljene i prosjekteringsarbeidet.

Hovedpunkter fra Q4 2022:

  • Grunnarbeidene har pågått gjennom hele perioden, og er nå ferdige for produksjonsbasseng 3. Sprengningsarbeider for hele anlegget vil være ferdig i løpet av februar 2023.

  • Gjennomførte anskaffelser og inngåtte avtaler: Skretting, Xylem, Infrakon.

  • Søknadsprosess for etablering av mindre sjøfylling for plassering av stigerør vest av Lille Indre Rosøy.

  • Vår smoltpartner Grytåga Settefisk AS, har startet produksjonen av den første fisken som skal settes ut i anlegget vårt.

  • Inngåtte avtaler så langt i 2023: Lovund Bedrifts Service for levering av betong. Nordkontakt og Elektro for en totalløsning på elektro, automasjon, instrumentering, IKT-/telekommunikasjon og kraftdistribusjon.

Rune Johansen i Gigante Salmon sier selskapet er i en sterk finansiell situasjon.