Grieg Seafood har drevet med stamfiskproduksjon siden 1987, og nå er det for andre gang blitt påvist ILA på stamfisken til selskapet. Foto: Bjarne Aarhus.
Grieg Seafood har drevet med stamfiskproduksjon siden 1987, og nå er det for andre gang blitt påvist ILA på stamfisken til selskapet. Foto: Bjarne Aarhus.

ILA påvist på stamfiskanlegg

Det er påvist ILA ved strykestasjonen Kilavågen Land i Suldal kommune i Rogaland fylke. Det er andre gang Grieg Seafood Rogaland får ILA-problemer på stamfiskanlegget.

Publisert Sist oppdatert

Blue Analytics AS varslet Mattilsynet 1. oktober om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten.

Mistanken var basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved Blue Analytics etter prøvetaking av rognvæske ved lokaliteten.

I forbindelse med oppfølging av ILA-mistanken tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten 4. januar, og stadfestet ILA-diagnosen 20. februar, på bakgrunn av analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Tømt for fisk

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk, rogn og melke uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet opplyser at lokaliteten ble tømt for fisk 25. januar.

Også i 2021 måtte Grieg Seafood Rogaland slakte ut fisken på stamfisklokaliteten Kilavågen Land, på grunn av mistanke om ILA.

Grieg Seafood Kilavågen var i 2021 et helt nytt strykeanlegg for stamfisk som ble bygget opp fra et eldre anlegg med nye kar og fasiliteter, og siden 1987 har stamfisk vært en viktig satsing for oppdrettsselskapet.

Lise Rokkones, seksjonssjef for fiskehelse og fiskevelferd i Mattilsynet har tidligere fortalt til LandbasedAQ at Mattilsynet i 2022 så en ny trend når det kommer til ILA-tilfeller, der det var flere påvisninger og mistanker i stamfiskanlegg enn året før.