Lise Rokkones, seksjonssjef for fiskehelse og fiskevelferd i Mattilsynet.
Lise Rokkones, seksjonssjef for fiskehelse og fiskevelferd i Mattilsynet.

Ser flere ILA-påvisninger i landbasert

I 2022 så Mattilsynet en ny trend når det kommer til ILA-tilfeller, der det var flere påvisninger og mistanker i stamfiskanlegg enn året før.

Publisert Sist oppdatert

I 2022 ble det påvist ILA i 15 anlegg. Lise Rokkones, seksjonssjef i seksjon fiskehelse og fiskevelferd sier det er en gledelig nedgang fra 23 påvisninger i 2020 og 25 i 2021.

Fjoråret sier hun skilte seg litt ut ved at det var noen flere påvisninger og mistanker i stamfiskanlegg enn året før.

- Av de syv mistankene som ble varslet de tre siste månedene i 2022, er to koblet til stamfisklokaliteter på land. De to tilfellene er ikke bekreftet, mens diagnose er stilt i de fem matfiskanleggene, understreker Rokkones.

Så langt i 2023 kan Rokkones fortelle at det er én påvisning av ILA i Troms og Finnmark fylke og to mistanker i Vestland fylke. Alle gjelder matfiskanlegg i sjø.

Alt inn alt ut

God biosikkerhet mener seksjonssjefen er det viktigste nøkkelordet i kampen mot ILA.

- Oppdretterne må tilstrebe alt-inn-alt-ut som prinsipp og unngå kontinuerlig drift med flere utsett og blanding av årsklasser.

I tillegg forklarer hun at det er viktig med god sone- og driftsstruktur som tillater samtidig brakklegging av lokaliteter som er gjensidig avhengig av hverandre ved at de tilhører det samme vannmiljø.

Rask utslakting

Rokkones poengterer viktigheten av å ta hensyn til at økt innslag av HPR0 kan gi økt risiko for mutering og spredning av sykdomsfremkallende virus.

- Til slutt må vi også si at rask utslakting ved påvisning av smittet fisk vil redusere risiko for spredning av virus i omgivelsene, sier sekssjonssjefen i Mattilsynet.