Viplast AS produserer fiskekasser og holder til vegg i vegg med slakteriet til SinkabergHansen.
Viplast AS produserer fiskekasser og holder til vegg i vegg med slakteriet til SinkabergHansen.

- Ikke mulig uten investeringene på land

Viplast mener det er svært uheldig at kun investeringer i sjødelen av verdikjeden havbruk skal tas inn som fratrekk for oppdrettsbedriftene.

Publisert

Det skriver selskapet i sitt høringssvar til regjeringen, i forbindelse med forslaget som regjeringen har sendt ut om en foreslått grunnrenteskatt på laks og ørret.

Selskapet understreker i sitt svar at investeringer, innkjøp og vedlikehold for mer enn 35 milliarder er kansellert eller satt på vent, og hundrevis av arbeidstakere i foredlings- og leverandørindustri har allerede mottatt permitteringsvarsler.

- Dette har også rammet ansatte i vår egen region, påpeker de.

Selskapet holder til Nærøysund kommune og driver med produksjon av fiskekasser nord i Trøndelag. Selskapet har i dag 20 ansatte, og hadde i 2021 en omsetning på 119 millioner kroner.

Svært uheldig

Viplast mener det er svært uheldig at kun investeringer i sjødelen av verdikjeden havbruk tas inn som fratrekk for oppdretterne.

- Dette dokumenterer forslagsstillerens manglende kunnskap om havbruk, siden matfiskproduksjonen i sjø ikke er mulig uten de store investeringene som gjøres på land.

Selskapet sier de heller ikke forstår hvor mange grunnrenter Finansdepartementet mener at havbruksselskapene skal betale.

- Vi registrerer at næringen skal betale både produksjonsavgift og naturressursskatt, som begge må anses som betaling for bruk av fellesressurser, i tillegg til grunnrenteskatt.

- Vi mener at det totale skattetrykket for havbruksnæringen, og konsekvensene dette vil ha på sekundærnæringene, må utredes langt bedre, skriver de i høringssvaret som du kan lese i sin helhet her.