90 prosent av Polarplast sine leveranser er til bedrifter innenfor oppdrettsnæringen.

- Vi står i umiddelbar fare for å måtte permittere

Utstyrsleverandøren Polarplast står i en krevende situasjon etter at flere av deres største kunder nå stopper og setter på vent investeringer.

Publisert

Polarplast er en utstyrsleverandør der 90 prosent av deres leveranser er til bedrifter innenfor oppdrettsnæringen.

Selskapet er en av bedriftene som har sendt inn høringssvar i forbindelse med regjeringen sitt forslag om grunnrenteskatt på havbruk.

Der skriver de at selskapet har hatt en vekst fra to ansatte i 2013 til 30 ansatte i 2022. Dette har de fått til i Salten i Nordland med hovedkontor i den lille kystkommunen Gildeskål, en kommune med under 1900 innbyggere.

Selskapet leverer i hovedsak tjenester til den landbaserte oppdrettsnæringen og vil følgelig ikke bli direkte beskattet av en eventuell innføring av grunnrenteskatt ilagt oppdrettsnæringen. De skriver likevel at Polarplast er en bedrift som er avhengig av at oppdrettsnæringen fortsetter sin ekspansjon inn i fremtiden.

- En redusert takt i oppgradering av eksisterende oppdrettsanlegg og redusert utbygging av nye anlegg på land vil utgjøre en umiddelbar og alvorlig trussel for det vi har bygd opp de siste 9 årene, understreker daglig leder Lasse Willumsen.

Kan miste ansatte

De opplever nå at flere av deres største kunder stopper eller setter på vent sine planlagte investeringer.

- Dette gjør at vi står i umiddelbar fare for å måtte permittere og eventuelt miste ansatte i 2023, skriver Willumsen.

Selskapet mener dette er spesielt alvorlig for en bedrift som har basert seg på å bygge opp lokal kompetanse, da disse vil være meget vanskelige å erstatte om de skulle gå tapt for bedriften.

- Likeledes vil et tap av arbeidskraft som kan utføre utbyggingen av oppdrettsnæringen i Norge gi en redusert kapasitet for å gjennomføre den ønskede veksten i næringen, skriver Willumsen avslutningsvis.