En hendelse med H2S-forgiftning skal ha ført til at 33 000 torsk døde i august i Havlandet sin RAS-pilot.
En hendelse med H2S-forgiftning skal ha ført til at 33 000 torsk døde i august i Havlandet sin RAS-pilot.

33 000 torsk døde i RAS-anlegg

All den stående torsken i Havlandet sin RAS-pilot døde i løpet av 10-11 august.

Publisert Sist oppdatert

Mattilsynet fikk den 11. august 2023 melding fra Havlandet om at all torsk (33 000 torsk à 550 gram) døde i løpet av 10-11. august, grunnet mulig H2S-forgiftning i RAS-anlegget på lokalitet Botnaneset II i Florø.

Det viser dokumenter LandbasedAQ har fått innsyn i.

Dette er andre gang nær all torsken til Havlandet dør av H2S-forgiftning. Natt til tirsdag 27. desember 2022 døde 32 000 torsk i anlegget med snittvekt på ca. 1,5 kg. Tegnene pekte på at det også da hadde oppstått en hydrogensulfid-forgiftning. 

- Noe vi kan forebygge

Halvard Hovland, daglig leder i Havlandet forteller til LandbasedAQ at de har funnet forhøyede verdier av H2S i biofilmen i anlegget, og kan utelukke andre årsaker til dødeligheten.

Halvard Hovland, daglig leder i Havlandet.
Halvard Hovland, daglig leder i Havlandet.

- Hvilke tiltak har dere gjort i etterkant av denne hendelsen? Er dette noe man kan sikre seg mot?

 - Vi er av den oppfatning at denne hendelsen er noe vi kan forebygge. Problemet oppsto mye som en følge av for lav belasting i anlegget og dette er nå en faktor vi vil ta større hensyn til for fremtiden.

Hovland forteller videre at Havlandet Ras Pilot ikke er et kommersielt anlegg som er bygget for å kunne utvikle landbasert oppdrett av arter på sjøvann. 

- De økonomiske konsekvensene av dette tapet av 33.000 fisk er derfor ikke noe fokus for oss. 

Han påpeker at de leverte ca 85 % av denne fisken til kunde som planlagt, før reduksjonen i biomasse førte til endringer i vannkjemi som så førte til tapet av denne fisken. 

- Det er derfor 15 % og ikke all fisken i denne gruppen som har gått tapt for oss, forklarer Hovland.

Ikke korrekt meldt fra

Mattilsynet skriver også i en rapport etter dokumentkontroll, datert 13. oktober, at de varsler å fatte vedtak. Dette skyldes at Havlandet Havbruk, ifølge Mattilsynet, har startet opp produksjon av matfisk med RAS-teknologi på Botnaneset II uten å melde dette til Mattilsynet i tråd med vilkår gitt i løyve.

- Havlandet Havbruk AS har gjennomført to produksjoner av matfisk av torsk med RAS-teknologi uten at dette er meldt til Mattilsynet sin gruppe for vurdering av nye metoder. Den første produksjonen var på 32 000 torsk. All fisken døde ved rundt 1,5 kg snittvekt der årsaken var angitt å være H2S-forgiftning. I den andre produksjonen døde det 33 000 torsk med snittvekt 550g også på grunn av H2S-forgiftning. Mattilsynet har ikke fått tilsendt dokumentasjon på at disse produksjonene er velferdsmessig vurdert etter Akvakulturforskriften § 20 i tråd med løyvet som er gitt, heter det i dokumentet LandbasedAQ har fått innsyn i.

På spørsmål om dette, svarer Hovland at Havlandet har meldt inn oppstart av produksjon til Mattilsynet av denne gruppen hvor noe av fisken dessverre døde. 

- Mattilsynet har i ettertid informert oss om at vår innmelding ikke er formelt korrekt. Dette er korrigert for fremtidige produksjoner. Havlandet har konkludert på hendelsen i august, og har gjennomført korrigerende tiltak i anlegget. Havlandet er fortsatt i dialog med Mattilsynet rundt denne hendelsen som vi forventer snart kan lukkes for begge parter, understreker han.

- Havlandet har meldt inn oppstart av ny produksjon i tråd med løyve og planlegger med å sette inn ny fisk i anlegget i tråd med løyvet, sier han avslutningsvis.

Fra laks til torsk

Havlandet holder til på Norges største forsyningsbase, Fjord Base i Florø. Her har selskapet, siden tidlig 2000-tall drevet landbasert oppdrett av torsk. 

I 2019, som 2. aktør i Norge bygget de et anlegg for landbasert laks gjennom RAS-teknologi. Dette anlegget var et pilotprosjekt, hvor selskapet skulle dokumentere at de kunne innfri på biologiske og kommersielle forutsetninger. Etter to suksessrike innlegg av laks, ønsket selskapet å ta det hele videre ved å ta settefisk av torsk inn i RAS-anlegget. Innovasjon Norge har også gitt et bidrag på syv millioner kroner til Havlandet sin satsning på matfiskproduksjon av torsk i RAS.

Sortering av torsk hos havlandet.
Sortering av torsk hos havlandet.