Portrettintervju: 

Katrine Bergthun har vært tolv år i Hardingsmolt, og jobber nå som kvalitetssjef.
Katrine Bergthun har vært tolv år i Hardingsmolt, og jobber nå som kvalitetssjef.

- Vi knakk noen koder i 2015, og siden da har eierne virkelig satset

I sine tolv år i Hardingsmolt har Katrine Bergthun gjort det meste i selskapet. - Det å jobbe på et sted med eiere som er villige til å satse er gøy, sier hun. 

Publisert Sist oppdatert

Katrine Bergthun (38) jobber i settefiskselskapet Hardingsmolt AS i Tørvikbygd i Vestland fylke.

38-åringen fra Hatlestrand i Kvinnherad har snart jobbet i selskapet i tolv og et halvt år, hvor hun opp gjennom årene har hatt ulike roller i selskapet som både kvalitetskoordinator, kvalitet og fiskehelseansvarlig, og nå som kvalitetssjef.

- I 2011 begynte jeg i Hardingsmolt som biologisk ansvarlig, var ute i drift, gikk i vaktordning og hadde oppfølging av fisk og fiskehelse både i det daglige og ved arbeidsoperasjoner som sortering, flytting, vaksinering og levering. Vi hadde noen utfordrende år på biologisiden, men i 2015 knakk vi noen koder. Fra den tid har eierne satset, vi har bygget om og bygget ut. Vi har også gått fra fem ansatte til vi i dag er 32 ansatte inkludert lærlinger, opplyser hun.  

Hardingsmolt:

  • Er en settefiskprodusent lokalisert i kommunene Kvam og Fitjar, som er eid av Fremskridt Laks AS og Kobbevik & Furuholmen Oppdrett. 
  • Selskapet har de siste årene gjennomført en omfattende utvikling av produksjonsanleggene med landbasert RAS-teknologi i Tørvikbygd, og semilukket, merdbasert oppdrett ved lokaliteten Koløy N på Fitjar.
  • Selskapet har 32 ansatte, inkludert lærlinger. 

Styrket bedriften

I dag jobber Bergthun som kvalitetssjef, hvor hun ansvar for biologisk oppfølging i produksjon, IK-system og kvalitetsoppfølging. 

Jeg har lært utrolig mye. Disse årene har vært en reise både for selskapet i utvikling, men også meg selv.

Katrine Bergthun, kvalitetssjef i Hardingsmolt

- Det er jeg som sørger for at IK-systemet har rett innhold og blir oppdatert, revisjonsarbeid, dialog med myndigheter, utviklingsarbeid og litt FOU-prosjekter, men jeg er også en del ute i felt for prøvetaking og oppfølging av fiskehelse, er med på vaksineringer, mottak av rogn, og følger med på snittvekter. 

Bergthun sitter også i ledergruppen og er med i arbeidsmøter i lag med eierne, samtidig som hun farter litt rundt på møter og seminar.

- Etter så mange år, så blir en litt «potet». Bedriften har blitt styrket på mange fronter de siste årene med flere driftsoperatører og driftsteknikere, inkludert ny daglig leder, egne avdelingsledere og flere i administrasjon. Mye av jobben min består i kontrollarbeid, at ting blir utført til rett tid og at prosedyrer blir oppdatert og fulgt, sier Bergthun. 

Lært mye av «humpene på veien»

At selskapet har hatt noen «humper» på veien i produksjonen, samtidig de har holdt på med utvikling og utbygging opp i alt, har gjort at 38-åringen har lært utrolig mye.

- Disse årene har vært en reise både for selskapet i utvikling, men også meg selv. Det å jobbe på et sted med eiere som er villige til å satse er gøy, det å få lov til å være så tett på og få være med å ta avgjørelser er svært interessant, og vel derfor jeg fremdeles er her også. Ingen dag er lik og det er stadig nye ting og lære selv etter så mange år. Ikke minst kjekke kollegaer, forteller hun. 

Katrine Bergthun har vært tolv år i Hardingsmolt, og jobber nå som kvalitetssjef.
Katrine Bergthun har vært tolv år i Hardingsmolt, og jobber nå som kvalitetssjef.

Bergthun har også jobbet to år som driftsoperatør i Ljones Fisk AS. Hun har en Bachelorgrad i akvakultur, og startet på Fusa vgs på naturbruk, men hadde den tid ingen informasjon om akvakultur og havbruksnæringen. 

- Jeg skulle bli dyrepleier, men i løpet av første året hadde vi utplassering en gang i uken som gjorde at jeg fikk innsikt i næringen, jeg lærte mye nytt og fikk interesse for faget. Jeg fikk deretter meg en sommerjobb hos Tombre Fiskeanlegg, der jeg fikk et enda bedre innblikk i faget som nok var med å påvirke valgene for utdanning og der jeg er i dag. 

I 2004 var det derimot nedgangstider i næringen, der ansatte var permittert og det var vanskelig for Bergthun å få seg læreplass. 

- Jeg tok da påbygg før jeg startet på en Bachelorgrad i Akvakultur, men jeg hadde fremdeles sommerjobb i samme selskap til jeg var ferdig utdannet som gav verdifull praktisk erfaring. Jeg gjorde helt andre ting i nesten to år før jeg i 2009 flyttet tilbake til Hardanger og startet i næringen igjen som driftsoperatør, sier hun. 

Lærer noe nytt

I Bergthuns yrke er fiskehelse og fiskevelferd svært viktig, og hun påpeker at det hun brenner for i jobben er å være med og produsere en frisk og robust fisk. 

Katrine Bergthun forteller om variert arbeidshverdag. Her utfører hun og en snittvekstkontroll.
Katrine Bergthun forteller om variert arbeidshverdag. Her utfører hun og en snittvekstkontroll.
Kathrine Bergthun og kollega mottar ny rogn.
Kathrine Bergthun og kollega mottar ny rogn.

- Produksjon er styrt av produksjonsplaner, men jeg er også opptatt at vi ikke må glemme biologien i det vi holder på med. Det er gøy å få være med på en rivende utvikling i bransjen og vårt eget selskap, og at vi alle klarer levere det vi skal uansett stilling som gjør at vi lager et godt produkt i lag. Jeg liker også å ha med lærlingene å gjøre, det er gøy å følge utvikling fra de kommer første dagen og veien mot fagbrevet. Ikke minst det at dagene er så ulike, og at jeg stadig får lære noe nytt og at jeg får være med i dialogen om viktige avgjørelser er spennende.

Bergthun mener at næringen har endret seg enormt de siste årene. 

- Vi får flere og flere krav, forskrifter og regler å forholde oss til, samtidig vil jeg påstå at mye av det har gjort og gjør oss bedre. På teknologisiden er det også en enorm utvikling, utfordringene er at teknologien og næringen er kommet så mye lenger enn flere av regelverkene vi skal forholde oss til, sier hun. 

Ved Tørvikbygd er selskapets settefiskanlegg med RAS-teknologi, hvor det er totalt fire avdelinger, 20 produksjonsenheter inkludert eget klekkeri. De har et totalt karvolum på 10 400 kbm. 

- Vi tar i mot rogn fire ganger i året og produserer frem til den skal i sjø med ulik størrelse. Leverer smolten videre til lokaliteten på Koløy eller direkte til mottakere med åpne merder. Pr dags dato produserer vi ca. 3,5 million smolt, forteller hun. 

Katrine Bergthun sier i jobben sin er det viktig for henne å produsere en frisk og robust fisk. Foto: Hardingsmolt
Katrine Bergthun sier i jobben sin er det viktig for henne å produsere en frisk og robust fisk. Foto: Hardingsmolt

Selskapets semilukkede anlegg på Koløy på Fitjar har fire enheter og totalt lukket volum i sjø på 24 000 kbm.

- Fisken går her en periode før vi leverer den videre til åpne merder i sjø. Det gjør at produksjonstid i åpne merder er kortet ned til 5-8 måneder før slakting, som gir færre behandlinger og bedre fiskehelse totalt sett, opplyser hun. 

- Stor forskjell

Når det gjelder antall kvinner i havbruksnæringen ser Bergthun en større forskjell nå enn fra da hun startet i bransjen. 

- Da jeg begynte i 2009 var det få kvinner som var på samlinger, seminarer og i bransjen generelt. Det er blitt flere kvinner i dag, men vi damer må ha troen på at vi får det til og tørre prøve. Vi bruker kanskje litt lengre tid på å faktisk forstå at vi kan, og vi må få lov til å prøve. Jeg slår også et slag for at rådgivere på ungdomsskolene må oppdatere seg mer for veiledning og flere må få opp øynene med viktigheten av yrkesfag og hvilke muligheter man har den veien, sier hun. 

Hardingsmolt har i dag totalt 32 ansatte inkludert lærlinger, der 10 av de ansatte er damer.

Katrine Bergthun forteller til ivrige barn fra den lokale barnehagen om laks, lus, og settefiskproduksjonen deres.
Katrine Bergthun forteller til ivrige barn fra den lokale barnehagen om laks, lus, og settefiskproduksjonen deres.