Salmon Evolution var et av få landbaserte matfisk-selskap i Norge som slaktet fisk i 2022.
Salmon Evolution var et av få landbaserte matfisk-selskap i Norge som slaktet fisk i 2022.

- Landbasert kan utkonkurrere sjøbasert

- Skulle landbasert oppdrett vise seg å være overlegen kostnadsmessig og tilstrekkelig areal blir tilgjengelig, kan det tenkes at sjøanlegg vil bli utkonkurrert, skriver EY i sin årlige havbruksanalyse. Samtidig påpeker de at volumveksten på land går tregt.

Publisert Sist oppdatert

Revisjons og konsulentfirmaet EY la onsdag frem sin årlige analyse om situasjonen i havbruksnæringen.

EYs årlige havbruksanalyse.
EYs årlige havbruksanalyse.

Deler av rapporten er viet til landbasert matfiskoppdrett. I kapittelet «Economic rent» påpeker de at forskjellene i lønnsomhet i oppdrettsnæringen er betydelige.

- Skulle landbasert oppdrett vise seg å være overlegen kostnadsmessig og tilstrekkelig areal blir tilgjengelig, kan det tenkes at sjøanlegg vil bli utkonkurrert (og også at superprofitt i hele næringen ble kraftig redusert på grunn av økt produksjon, da landbasert oppdrett er ikke underlagt samme lisensregime), skriver de.

Driver for fremvekst

De skriver videre at de stagnerende volumene i det sjøbaserte havbrukssegmentet kombinert med økt etterspørsel de siste årene har vært drivkreftene bak fremveksten av landbasert oppdrett.

- I løpet av de siste årene har vi sett en enorm vekst i planlagte landbaserte produksjonsprosjekter, og flere av disse prosjektene planlagt i Norge. Landbasert produksjon kan potensielt være en viktig komplementær produksjonsmetode for å forsyne markedet med det ettertraktede produktet, skriver de.

Det er altså per 2023 et stort antall landbaserte oppdrettsprosjekter i Norge.

- Selv om vi fortsatt har en god del tid til flere av disse starter med fullskalaproduksjon, har vi inkludert dem i årets analyse som en egen del av produksjonsverdikjeden.

Kun Nordic Aquafarms AS hadde inntekter fra lakseproduksjon i Norge i 2021.I 2022 begynte Salmon Evolution å slakte sin første generasjon laks, mens Andfjord Salmon produserer sitt første parti med fisk som er planlagt slaktet halvveis i 2023.

- Flere av de norske prosjektene er basert på gjennomstrømningsteknologi fremfor RAS. Dette er mulig gjennom en kombinasjon av havtemperaturer og lokalisering av anleggene nær havet, skriver EY.

Betydelig saktere enn forventet

Globalt har EY identifisert rundt 10 000 tonn slaktevolum i landbaserte lakseanlegg i 2021, med litt høyere estimerte volumer for 2022 når man nærmer seg slutten av året. Atlantic Sapphire er størst med 2734 tonn i 2021 (HOG).

- Det er tydelig fra de faktiske slaktetallene at opptrappingen av produksjonen går betydelig saktere enn forventet for noen år tilbake, skriver EY i rapporten.

I en kommentar til LandbasedAQ/Kyst.no sier partner i EY, Eirik Moe at veksten fremover i volum av matfisk på land ser nå ut til å være neste utfordring.

- En fordring er at dette krever store landområder - primært nær sjø med gjennomstrømmingsteknologi som kan vekke debatt om naturressusskatt eller grunnrenteskatt da dette krever bruk av store sjøvannsvolumer, noe som igjen fører til usikkerhet på investorsiden, sier Moe.

- Dette er en vekst som krever store investeringer, og da primært av egenkapital, da risikoen i denne tidlige fasen nok oppleves for høy til at en vesentlig del lar seg lånefinansiere, fortsetter han.

Et økende antall store landbaserte prosjekter har likevel klart å skaffe tilstrekkelig kapital og starte byggefasen, og flere selskaper legger fisk i tankene for første gang i 2022.

- Vi har imidlertid sett flere anlegg opplever betydelige tekniske utfordringer, som har ført til fiskedødelighet. Det er ikke alltid like enkelt å vurdere utenfra om dette er ad hoc-hendelser eller om de representerer mer permanente teknologiske utfordringer. Fra feil kommer læring som gradvis kan redusere risikoen for noen av denne typen hendelser fremover, skriver de i rapporten.

Må lykkes i storskala

Eirik Moe sier at de «skjær i sjøen» som de kan se er egentlig det samme som har vært, dvs at de anleggene som nå settes i drift og er i drift viser at de får til en stabil drift over en periode med vekst til slakteklar fisk på 3-4 + kg, uten tekniske eller biologiske uhell eller hendelser.

- Lyspunktet nå er at vi ser enkeltaktører som ser ut til å få til dette. Neste utfordring da blir at vi får til storskala produksjon i samme slaktevektklasse. Skjær i sjøen mht slik storskalaanlegg er at de økonomiske eksponeringene øker så betraktelig når fisken når denne vektklassen og volumet av fisk øker at man skulle få hendelser som skulle føre til dødelighet, sier Moe.

Til tross for dette jobber noen få aktører hardt for å øke slaktevolumet jevnt og trutt, og flere andre selskaper har nådd det stadiet hvor de har plassert smolt i sine anlegg i 2022, som vil bli slaktet i 2023.

- Eksempler inkluderer, men er ikke begrenset til, Salmon Evolution, Andfjord Salmon, Proximar og Nordic Aqua Partners, mener EY.