Daglig leder Bjarne Pettersen t.v. og salg- og markedsdirektør Kim David Lid t.h. Foto: Sterner AS
Daglig leder Bjarne Pettersen t.v. og salg- og markedsdirektør Kim David Lid t.h. Foto: Sterner AS

Sterner: Regnskapet for i år vil bli preget av covid-19

For Sterner ble 2019 rimelig greit. Regnskapet for 2020 vil imidlertid bli noe infisert av Covid-19.

Publisert

Utstyrsleverandøren Sterner AS fikk en omsetning på 213,1 millioner kroner i 2019. Omsetningen er redusert med 3,9 millioner kroner fra 2018. Driftsresultatet ender med et overskudd på 10 millioner kroner, mot et overskudd på 9,2 millioner kroner i 2018. Resultatgraden for 2019 ble dermed på ca 5 %, mot ca 4 % i 2018.

Daglig leder Bjarne E. Pettersen sier til Kyst.no at Sterner satset mye på utvikling av produkter og på eksportmarkedet i 2019 og ikke minst i 2020.

- Vi skiller oss ut i forhold til andre i bransjen med at vi har et stort fokus på rent vann. Da vi tror og vet at dette er nøkkelen for å greie planlagt produksjon på fremtidige landbaserte oppdretts anlegg er god vannkvalitet. Sterner er nok en av de beste i klassen med å få til nettopp dette og det er noe vi er svært fornøyd med. Fjorårets resultater viser at vi har hatt et år med utvikling i fokus, noe som kommer til å bære frukter i fremtiden for Sterner. 

- Sterner har satset mye på utvikling av produkter og på eksportmarkedet i 2019. Dette fokuset har bidratt til å bygge broer og ruste oss for fremtiden, og vil gi langsiktige resultater, og er nok også bidragsyter til at total omsetning for dette året har gått litt ned. Vi har optimalisert driften i Sterner, og dette har vi sett gode resultater av i 2019, legger han til.  

Selskapet har i 2020 fått mange gode kontrakter i andre markeder også, eksempelvis innenfor drikkevann.

- Dette er selvsagt godt å ha flere «ben» å stå på når andre markeder går litt trått. På grunn av forsinkelsene av store prosjekter vil vi ikke greie planlagt vekst i 2020, men regner med å komme ut med den samme omsetningen som 2019, forklarere han. 

Nøkkeltall for Sterner AS for 2019 og 2018.
Nøkkeltall for Sterner AS for 2019 og 2018.

Store forventninger til nye løsninger innen oppdrett

Styret skriver i årsberetningen at selskapet har hatt positiv kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på 5,5 mill. Selskapet har en egenkapitalandel på 42,5 % mot 38,8 i fjor, og har tilfredsstillende likviditet.

- Utviklingen i omsetning er lavere enn forventet og skyldes flere forskjellige faktorer. Flere prosjekter har blitt forsinket eller utsatt samtidig med at selskapet har ansatt mange nye medarbeidere for å ivareta prosjektene på best mulig måte, opplyser styret.

De påpeker videre at de har store forventninger til nye løsninger innen fiskeoppdrett.

- Det forventes også stabil vekst innen alle våre markeder. I 2020 forventer styret en større vekst innen oppdrett da vi forventer flere ordrer på eksportmarkedet. Selskapet har i 2019 videreutviklet slam- og biogass løsninger til oppdrett. Leveransene har stått til forventningene og vi har hatt fått positiv tilbakemelding fra markedet. Sterner har på dette området tatt en klar ledelse både i antall anlegg og tekniske løsninger i forhold til våre konkurrenter, skriver styret.  

Den siste modellen fra Sterner Modul-løsning innen RAS er kommet i drift.

- Det er den gode løsningen på kar-hydraulikken som gjør at vi skånsomt tar hånd om partikler og dødfisk. Disse RAS modulene har fått stor interesse fra oppdrettere som ønsker å produsere stor smolt (Postsmolt). Selskapet har under testing en ny løsning på Biofilter ABBR som gir god hydraulikk, bedre utnyttelse av volumet samt hindrer sedimenteringer og H2S problemer. Våre tester og simuleringer har gitt gode resultater Dette vil ha en stor del av fokuset fremover da flere ønsker å bruke mer sjøvann på landbasert anlegg, forteller styret.

Sterner AS:

  • Utstyrsleverandøren holder til i Ski, og har filialer på Sandsli utenfor Bergen, Leknes på Vestvågøy, og i Porsgrunn.
  • Selskapet leverer utstyr og løsninger til vannverk, fiskeoppdrett og industri.
  • De leverer nøkkelferdige anlegg for behandling av avløpsvann, slam, prosessvann og våtorganisk avfall. Kundemassen har fortrinnsvis vært innen fiskeoppdrettsnæringen, kommuner og industri.
  • Selskapet har totalt 50 ansatte. 

Flere prosjekter er utsatt

Koronapandemien som inntraff 1 januar 2020 har ikke betydning for årsregnskapet for 2019- Hendelsen har imidlertid hatt vesentlig negativ betydning for foretakets stilling og resultater i perioden mellom balansedagen og tidspunktet for avleggelse av årsregnskapet. Det er flere av prosjektene som skulle vært påbegynt våren 2020 hvor forhandlinger for store prosjekter har blitt utsatt til over sommeren 2020. Dette har igjen skapt usikkerhet hos investorene da disse prosjektene vil bli forsinket med å komme i produksjon, og det blir en forsinkelse på 6 - 9 måneder, skriver styret.

Konsekvensen for Sterner er en svikt i ordreinngangen på mellom 40 og 80 millioner kroner i 2020, da disse prosjektene først får omsetning i 2021. Hendelsen anses ikke å ha skapt vesentlig usikkerhet om foretakets evne til fortsatt drift. Vi regner med i løpet av høsten 2020 å ha en vesentlig ordrereserve basert på prosjektene som det jobbes med. Sterner har til tross for koronapandemien hatt økt omsetning på komponentsalg og mindre prosjekter, kommer det frem.

Daglig leder sier til Kyst.no at tross situasjonen, er han veldig godt fornøyd med utviklingen i selskapet.

- Sterner har opplevd, som mange andre selskaper under koronakrisen, en kraftig oppbremsing av salget. Flere av våre forhandlinger på store kontrakter er blitt utsatt på grunn av situasjonen. Disse kontraktene var vi valgt som leverandør og partner, men da det ville være umulig i denne situasjonen og sette i gang, har dette blitt utsatt til 2021. Sterner har bygget opp en stor organisasjon for å ta store prosjekter som ikke har kommet. Disse medarbeiderne bruker vi nå med å utvikle gode løsninger spesielt innen landbasert oppdrett, sier Pettersen. 

Han påpeker at heldigvis har Sterner en god egenkapital som vil sørge for at de «står han av».

- Vi ser veldig lyst på fremtiden og førstkommende år 2021, legger han til.

Pettersen sier de ellers feirer selskapet 30 år i år.

- Feiringen får vi gleder oss til på et senere tidspunkt av naturlige årsaker som har preget året for oss alle, men vi er stolte av historien vår og veien vi har gått, og ser lyst på fremtiden. 30 år er en milepæl, og det er selvsagt en liten demper at vi ikke får feiret jubileet slik det burde feires, sier han avslutningsvis. 

Årsberetningen viser at det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i selskapet i løpet av året, som har resultert i store materielle skader eller personskader.

Arbeidsmiljøet i selskapet og konsernet betraktes som godt, og selskapet har per nå 50 ansatte i selskapet.