Slik tenker man seg at anlegget skal se ut når det er ferdig.

Nordic Aqua Partners

Nordic Aqua Partners er et nordisk landbasert lakseoppdrettsselskap som bruker nordisk teknologi og ekspertise for å sette opp den første fullt integrerte og kommersielt skalerte resirkulerende akvakulturanlegget [RAS] for atlantisk laks i Ningbo, Kina.

Med drift på plass vil Nordic Aqua Partners være den første lokale produsenten av fersk laks til det kinesiske markedet.

Den nåværende forretningsplanen er en årlig produksjon på 20 000 tonn HOG.

Nordic Aqua Partners A/S er notert på Euronext Vekst under ticker NOAP.

Link til selskapet hjemmeside

Fakta om anlegget

Landbasert matfiskanlegg for laks

Lokalisert: Øyen Gaotang i Ningbo kommune, litt sør for Shanghai i Kina

Type: RAS

Produksjonskapasitet: Fullt finansiert for 4000 tonn, egenkapital til 8000 tonn, eksisterende plan til 20 000 t, ambisjon til 50 000 tonn.

Første slakting: Q1 2024

RAS-leverandør: AKVA group