Ann-Kristin Skaugvold, som selv satte seg på skolebenken da hun merket at hun trengte faglig påfyll.
Hun er i dag daglig leder for Benchmark Genetics Salten AS i Kobbelv.
Skaugvold står på bildet sammen med Genetikk og cryobankansvarlig Siri Elise Enoksen
Ann-Kristin Skaugvold, som selv satte seg på skolebenken da hun merket at hun trengte faglig påfyll. Hun er i dag daglig leder for Benchmark Genetics Salten AS i Kobbelv. Skaugvold står på bildet sammen med Genetikk og cryobankansvarlig Siri Elise Enoksen

Gratis videreutdanning om settefiskanlegg

Nord universitet mener det har utviklet seg et kompetansegap om drift av settefiskanlegg. Derfor igangsetter de nå en videreutdanning som vil tette dette gapet.

Publisert Sist oppdatert

Med støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), igangsetter Fakultetet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet i Bodø nå en «tretrinnsrakett» for å øke kompetansen på lukkede anlegg for laks.

Første emne, vannkjemi og vannbehandlingsteknologi på ti studiepoeng (stp.) er klar til oppstart i våren 2023.

Etter fullført kurs i vannkjemi kan man bygge på med følgende emner:

2. Drift av postsmoltanlegg (7.5 stp.)

3. Planlegging av postsmoltanlegg (7.5 stp.)

Emnene vil gi kompetansen man trenger om alt som skjer i settefiskfasen frem til fisken blir sjøvannsklar. Men også for landbasert helt frem til laksen når markedsstørrelse. I tillegg gir kurset kompetanse om lukkede anlegg i sjø.

– De landbaserte anleggene har vokst for fort. Dette har utløst et kompetansegap som vi nå forsøker å gjøre noe med. Emnene passer for ansatte i sektoren og alle som kan tenke seg å jobbe med oppdrett, sier professor II Bendik Fyhn Terjesen ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur.

Søknadsfrist 23. februar 2023.