I norsk fiskeoppdrett er det behov for biosikkerhet og forutsigbare vannverdier. Det innebærer kontroll med smittestoffer i planlegging og drift, og nøyaktige rutiner og forvaltningsinstrument. Det skriver Kristine Størkersen m.fl. fra SINTEF i artikkelen 'Biosikkerhet i driftssituasjonen' i den siste utgaven av LandbasedAQ
I norsk fiskeoppdrett er det behov for biosikkerhet og forutsigbare vannverdier. Det innebærer kontroll med smittestoffer i planlegging og drift, og nøyaktige rutiner og forvaltningsinstrument. Det skriver Kristine Størkersen m.fl. fra SINTEF i artikkelen "Biosikkerhet i driftssituasjonen" i den siste utgaven av LandbasedAQ

Nytt magasin med LandbasedAQ ute:
Med fokus på risiko i landbasert oppdrett

Den fjerde utgaven av LandbasedAQ har hovedtema ulike risikofaktorer med det å drive fiskeoppdrett på land.

Publisert

Store deler av magasinet er viet dette temaet og er basert på konferansen «Risiko i landbasert oppdrett» som ble arrangert for andre gang i november av Morefish og Åkerblå. Temadelen er laget i nært samarbeid med konferansearrangørene.

LandbasedAQ er en rendyrking av temaet «landbasert» som regelmessig var vinklingen på det som tidligere het NFExpert. Og for et år siden var NFExpert nr 4 også viet til artikler hentet fra konferansen.

Foruten risiko-artiklene, kan du i bladet bl.a. også lese om planene til Norwegian Mountain Salmon som vil bygge landbasert matfiskanlegg skjult inne i fjellet på Utsira. Tilsvarende kan du lese om hva selskapet FirshFrom ønsker å bygge i Skottland, og det er stoff om hvor viktig det å tenke på logistikk tidlig i prosessen når nye anlegg skal prosjekteres.

I LandbasedAQ nr 3 kunne du lese om tank-coating basert på nanocellulose. I dette nummeret presenter vi et annet nyutviklet system basert på acryl.

Klikk her for å lese det siste nummeret.

Her finner du også de tre forrige utgavene av LandbasedAQ.