- Jonas Bergman, adm. dir. i Redox.

Hevder ny oksygenteknologi kutter energiforbruk med 50 prosent

Redox AS, som er leverandør av oksygen- og ozonløsninger til oppdrettsnæringen, introduserer en ny teknologi som de sier kan produsere oksygen fra luft med opptil 50 prosent lavere energiforbruk enn tradisjonelle løsninger.

Mesteparten av landanleggene i oppdrettsnæringen kjøper i dag flytende oksygen som er produsert på en fabrikk og transportert med bil til anlegget. Noen har begynt å produsere oksygen on-site med såkalt PSA-metode (pressure swing adsorption), som reduserer CO2 utslipp med opptil 97 prosent sammenliknet med tilkjørt oksygen. Nå kommer en ny løsning som kan redusere CO2 -utslipp med ytterligere 50 prosent.

Det skriver Redox i en pressemelding.

Redox:

  • Redox er en ozon- og oksygenspesialist som utvikler teknologier til fiskeri- og havbruksnæringen.
  • Selskapet ble stiftet i 2004
  • Kontoret ligger på Averøya, like utenfor Kristiansund.
  • I 2009 fikk selskapet Aqua- Nors innovasjonspris for økt biosikkerhet i oppdrettsnæringen.

  • Redox er eid av sjømatinvestor Bluefront Equity, et nordisk uavhengig kapitalmiljø som fokuserer utelukkende på sjømatnæringen.


Redox forteller de har inngått et eksklusivt samarbeid for det norske markedet med det kanadiske selskapet Benchmark International.

Sistnevnte har utviklet en oksygengenerator som bruker vakuumtrykk sving-adsorpsjon (VPSA) for å produsere rent oksygen fra luft. VPSA-metoden reduserer energiforbruk og -kostnader ytterligere fordi man ikke trenger en kompressor for å produsere oksygen.

– Vi ser økt etterspørsel for oksygenproduksjon on-site på grunn av de store kostnadsfordelene det gir. Vi ser frem til å tilgjengeliggjøre den nye typen oksygengeneratorer for norske oppdrettere og gjøre dem i stand til å redusere energikostnadene og karbonfotavtrykket deres ytterligere, sier Jonas Bergman, administrerende direktør i Redox AS.

Bilde fra innsiden av en okysgenkontainer.

Ekspansjonsstrategi

Illustrasjon av den nye oksygengenerator-løsningen.

Selskapet skriver at samarbeidet med Benchmark International er del av Redox sin strategi om å tilby selskapets kunder i oppdrettsnæringen et enda mer komplett produkttilbud. Første ledd i denne strategien kom i mai i fjor da Redox kjøpte Norluft AS.

Norluft er leverandør av oksygen- og nitrogenanlegg til sjømatindustrien og andre næringer. I tillegg leverer selskapet trykkluftkompressorer og reguleringssystemer til bobleanlegg for oppdrettsnæringen.