Lys og økt temperatur er det som fører til at smolten vandrer ut av elvene, og det skjedde tidlig i år.

Tidlig utvandring for laksesmolten i år

I løpet av april og mai måned svømmer det meste av laksesmolten ut av elvene på Vestlandet, og de foreløpige rapportene fra forskningsprogrammet SalmonTracking 2030 viser at hoveddelen av smolten vandret ut tidligere i år enn normalt.

Publisert Sist oppdatert

I et nyhetsbrev fra programmet skriver de at dette trolig henger sammen med at det i en lengre periode har vært varmt og pent sommervær mange steder i år, og dermed har temperaturen i elvene økt tidligere enn vanlig. 

– Kombinasjonen av lys og økt temperatur er det som fører til at smolten vandrer ut av elvene, og det skjedde tidlig i år, skriver de.

En av elvene det vandrer bra med smolt fra, er Ervikelva på Stadt. 

– Dette er en av få elver der den teoretiske smoltproduksjonen ser ut til å bli nådd. I de fleste andre elver blir det registrert langt mindre smolt ut enn det i teorien skal gjøre når gytebestandsmålet blir nådd.

Videre opplyser Salmon Tracking 2030 at for de som er interessert i å følge med på livet i elvene, så har Skynordic en rekke kameraer i elver langs kysten der en kan se opptak av fisk og mye annet som svømmer forbi kameraene. 

Opptakene finner du her: https://kart.skynordic.no/