Utbyggingen av fase 2 går for fullt. Selskapet anslår de vil sette ut den første fisken her i 1H 2024.
Utbyggingen av fase 2 går for fullt. Selskapet anslår de vil sette ut den første fisken her i 1H 2024.

Status hos Atlantic Sapphire etter første halvår

Både inntekter og overskudd gikk ned i førte halvår i år sammenlignet med i fjor. Forklaringen ligger andre steder enn USA. I sin halvårsoppdatering forteller de også om status på fase-2 utbyggingen i Miami. - Vi nærmer oss svarte tall i regnskapet, sier administrerende direktør i Atlantic Sapphire, Karl Øystein Øyehaug.

Publisert Sist oppdatert

Atlantic Sapphires konsern-inntekter for første halvår 2022 var på USD 9,7 millioner, som representerer en nedgang på USD 1,2 millioner sammenlignet med konsernets omsetning på USD 10,9 millioner for H1 2021.

Totalt volum av fisk 1H 2022 var 1 217 t HOG, som representerer en nedgang på 58 tonn HOG sammenlignet med konsernets slaktevolum på 1 275t HOG for 1H 2021.

Atlantic Sapphire ASA

Tall i millioner USD1H 20211H 2020
Omsetning9,710,9
EBIT-12,3-49,7
EBITDA just.-32,9-47,2
EK-andel %72 %82 %

- Den samlede nedgangen i både inntekter og slaktevolum forklares med at det ikke lenger ble produsert slaktebar fisk i Danmark i løpet av 2022, skriver selskapet i halvårsmeldingen.

USA-omsetningen økte med USD 2,2 millioner fra USD 7,5 millioner i 2021 til USD 9,7 millioner i 2022, og slaktevolumet økte med 492 t HOG fra 725 t HOG i 2021 til 1217 t HOG i 2022.

Konsernets nettotap for 1H 2022 var USD 14,5 millioner, som representerer en nedgang i netto tap på USD 37,0 millioner sammenlignet med konsernets nettotap på USD 51,5 millioner for 1H 2021.

- Nedgangen tilskrives forsikringsoppgjøret på USD 25,3 millioner inntekter fra brannen i det danske anlegget 15. september 2021.

Videre hadde konsernet en nedgang i kostnadene av materialer, som følge av lav ekstraordinær dødelighetsavskrivning for første halvår 2022, sammenlignet med 1H 2021.

I forbindelse med presentasjonen av halvårsregnskapet sa styreleder i Atlantic Sapphire, Johan Andreassen ifølge FishFarmingExpert, at selskapet endelig på nippet til å gjøre landbasert lakseoppdrett lønnsomt.

Hans administrerende administrerende direktør Karl Øystein Øyehaug la til:

- En fullt utstyrt fase 1, vil gi rundt 8500 tonn sløyd vekt årlig. Dette vil føre oss inn i svarte tall, sa Øyehaug.

En fullutnyttelse av fase 1 mener de vil kunne skje i løpet av årets fjerdekvartal.

Amerikanske operasjoner

- Fra et operativt synspunkt har fase 1-forholdene i USA stabilisert seg etter en lang periode med igangsettings- og konstruksjonsutfordringer, og vi fortsetter å se viktigheten av høy smoltkvalitet og unngå stressfaktorer for å sikre gode biologiske resultater i voksende stadium av produksjonen, skriver de.

Gruppen har etablert «Facilities Operation Advisory Board» (FOAB) for å forhindre fremtidige hendelser ved å gjennomgå og godkjenne alle ikke-standardiserte prosedyrer med eksperter med ulik bakgrunn. Dette gjøres for å sikre at alle risikoområder er dekket. Siden etableringen FOAB bidratt til stabile produksjonsforhold for fisken mens et økende antall vekstsystemer er tatt i bruk.

Som tidligere omskrevet ble de første partiene med laks i det da nye anlegget utsatt for suboptimale forhold på grunn av en produksjon som skjedde parallelt med fase 1-konstruksjonen. Dermed bel fisken utsatt for ustabil vannkvalitet og en del temperatursvingninger.

- Denne eksponeringen til suboptimale forhold resulterte i en negativ effekt senere i livssyklusen til fisken. De nye batchene som ble introdusert fra midten av 2020 og fremover har opplevd mer stabile forhold og fortsetter å heve standarden for biologisk ytelse. Videre vokser den stående biomassen i systemene etter hvert som konsernet nærmer seg forventet utnyttelse i H2 2022. Med et fullt anlegg forventer konsernet å nå sine målsatte slaktevolum og lønnsomhet, skriver de.

Per 30. juni 2022 er alle innledende batcher slaktet fullstendig ut.

I fase 1, steady state, i USA forventer konsernet å produsere tilsvarende 9 500 tonn HOG årlig.

Danske operasjoner

Den 15. september 2021 brøt det ut brann i det danske anlegget. Ingen personer ble skadet, men stort sett alle eiendom, anlegg og utstyr og stående biomasse gikk tapt i brannen. Det danske anlegget var brannforsikret for hele bokførte verdi av anlegget.

Den 1. april 2022 meldte det danske politi at deres etterforskning var avsluttet og 10. mai ble konsernet enige med forsikringsselskapet om et kontantoppgjør på USD 25,3 millioner. Konsernet allokerte oppgjørsprovenyet til amerikanske operasjoner og bygging, og konsernet vurderer for tiden sin strategi for sin danske virksomhet.

Biologien fremover

De nye batchene som ble satt inn etter midten av 2020 har i motsetning til de første batchene, hatt et stabilt miljø.

- De nye batchene har utkonkurrert de første og forventes å bringe konsernet inn i Fase 1 steady state produksjon i 2. halvår 2022, skriver de.

Sapphire skriver at også de har blitt påvirket av prisøkninger som følge av økende inflasjon, som øker kostnadene mht konsernets produksjons- og konstruksjonsaktiviteter. Selskapet har også blitt påvirket av de globale forstyrrelsene i forsyningskjedene, som gir leveringsforsinkelser for nødvendige råvarer, deler og utstyr.

Månedlig biomassegevinst forventes å øke gradvis inntil konsernet når omtrent 4 200 tonn levendevekt stående biomasse tidlig i fjerde kvartal 2022.

- Dette er forutsetningen for å nå en målrettet steady state produksjon.

Biomasseøkningen i Q4 2022 forventes å være i området 1750 t til 2250 t HOG, avhengig av vekstrate og fôrfaktor i løpet av kvartalet. I steady state-produksjon i fase 1-anlegget, forventer selskapet å produsere omtrent 790 tonn HOG per måned, eller tilsvarende 9500 tonn HOG årlig produksjon.

Salgs- og markedsutsikter

Selskapet forteller de overvåker tett forbrukernes reaksjon på høy matvarepris-inflasjon samt forbrukernes evne til å betale en premie pris for proteiner. Men forventningen er at de likevel kan opprettholde premiumpriser for sin såkalte «Bluehouse Salmon».

- Vi vil fortsette å investere i utvikling av merkevaren «Bluehouse Salmon» og i opplæring av kjøpere og forbrukere. Siden vår første slakt i USA i september 2020, har Atlantic Sapphire konsekvent oppnådd en inntekt per kg på ca. USD 12 for fisk klassifisert som superior, 3+ kg. Spesielt har prisoppnåelsen vært stabil til tross for betydelige svingninger i lakseprisen, noe som beviser at Bluehouse Salmon ikke er sett på som en direkte erstatning for annen oppdrettslaks. Produktet har blitt møtt med stor etterspørsel, både blant eksisterende kunder og potensielle nye kunder, noe som gir konsernet tillit til at premium prisoppnåelse vil opprettholdes, skriver de.

Fase 2-konstruksjonen i USA

- Vi har endret vår tilnærming til det amerikanske fase 2-prosjektet for å optimalisere kvaliteten og totalkostnaden for prosjektet. I motsetning til det amerikanske fase 1-prosjektet, har vi nå har passende bemanning for et storskala prosjekt. Vi har strategisk valgt en designkonsulent med dokumentert erfaring på store vannanlegg, og vi har inngått samarbeid med en entreprenør med lang erfaring i å bygge vannbehandlingsanlegg lokalt i Florida.

Det amerikanske fase 2-budsjettet er estimert til USD 275 – 300 millioner, men selskapet skriver det fortsatt er risiko i dette budsjettområdet, siden arbeidet fortsatt pågår for å fullføre designet og sikre de gjenværende kontraktene som trengs for å fullføre fase 2-konstruksjonen.

De skriver byggkvalitet og kostnadsoptimering vil bli prioritert fremfor byggehastighet.

Den første fisken forventes foreløpig å bli introdusert i de amerikanske fase 2-systemene i H1 2024.

Fokus på optimalisering i 2. halvår 2022

Selskapet lister en rekke punkt som vil bli underlagt optimalisering det neste halvåret.

▪ Temperatur: Forkjøling av inntaksvann vil gi ekstra temperaturstabilitet og redusert strømforbruk

▪ Belysning: Ytterligere tanklys som skal installeres for å øke appetitten og redusere modningen ytterligere

▪ Ernæring: Forbedringer i fôrformel implementert, forventet å gi positive effekter på appetitt, vekst og produktkvalitet

▪ Bearbeiding: Finjustering av fileteringsoperasjonen med fokus på utbytte, prosesseringskostnader og produktkvalitet

▪ Kostnadskutt: Flere muligheter identifisert som oppveier inflasjonspresset