Agrilight er spesialisert på utvikle og produsere lyssystemer for husdyrhold og har samarbeidet med Laksesystemers morselskap Fjøssystemer i mer enn 20 år. Nå inngår Laksesystemer og Agrilight et tettere samarbeid om lys til landbasert oppdrettsnæring. Her representert med Niels Hiemstra fra Agrilight og Ole Gabriel Kverneland fra Laksesystemer.

Laksesystemer inngår strategisk partnerskap med Agrilight

Etter mer enn 3 år med forberedelser er selskapene nå klare for samarbeid om lys spesialutviklet for landbasert akvakultur.

Målet er å redusere fiskens stressnivå, forbedre fôrutnyttelse samt å redusere energiforbruket. Det skriver Laksesystemer i en pressemelding.

- Da vi ble kjent med Agrilight og deres teknologi fikk vi plutselig tilgang til en helt ny verden av kunnskap om bruk av lys til produksjon av mat, forteller Ole Gabriel Kverneland, daglig leder i Laksesystemer.

Han sier at de opplever at de utfyller hverandre på en så god måte at vi nå velger å formalisere samarbeidet.

- Norge er verdensledende når det kommer til teknologi til å produsere fisk, men når det kommer til kunnskap om bruk av lys er jeg sikker på at vi har mye å lære av både landbruket og drivhusbransjen i resten av verden, sier han.

Lys er ofte ikke tilpasset fisk

Naturlig nok er det slik at det meste som finnes av lys på markedet er utviklet for mennesker.

- Lys for mennesker er på ingen måte optimalisert for biologisk produksjon eller kontroll på kjønnsmodning og konsekvensen er blant annet at fisken stresses unødvendig og at energiforbruket blir høyere enn det hadde trengt å være. Det er veldig få ting som er så stressende for en fisk som feil belysning enten i form av flimring, dårlig spredning av lyset eller feil intensitet, forteller Kverneland.

Nøkkelen til kvalitet på sluttproduktet innenfor matproduksjon handler om å legge til rette for at dyrene trives så godt som mulig.

- Derfor er vi veldig glad for å se at lang tids testing på laksesmolt viser at vi har oppnådd akkurat det mente vi skulle klare; nemlig å redusere stressnivået til fisken.

Ifølge Kverneland har de fått tilbakemeldinger fra kunder om at «karene opplevdes som enklere å røkte med mindre stressrespons på fisk og bedre lys i hele karet».

- Dette gjør oss trygge på at teoriene våre stemmer med praksis og at vi virkelig har et produkt som kan bidra til å redusere stress. Selv om lyset i utgangspunktet er utviklet for laks har de innledende resultatene vært så interessante at vi allerede er i gang med kommersiell testing både til tilapia og faktisk snegler, med ulike forskningsmiljøer, sier han.

Om Agrilight

  • Agrilight er spesialisert på utvikle og produsere lyssystemer for husdyrhold og har samarbeidet med Laksesystemers morselskap Fjøssystemer i mer enn 20 år.
  • Erfaring fra lysstyring til ku, kylling, gris, geit, insekt og drivhus blir nå brukt for å skape nye løsninger med spesifikke egenskaper for produksjon av fisk.
  • For selskapet er dette partnerskapet et neste steg innen lys til husdyr og til å bidra til bærekraftig produksjon av animalske proteiner i fremtiden.
  • Lysene blir produsert i Agrilights egen fabrikk i Nederland.