ReelData-ingeniør plasserer biomasse-kameraet i en tank for testing.

Fra Kingfish til AI-selskap som fokuserer på landbasert oppdrett

Det canadiske selskapet ReelData AI har utnevnt grunnlegger og tidligere administrerende direktør i The Kingfish Company, Ohad Maiman, til sitt styre.

Publisert Sist oppdatert

ReelData AI er et AI-selskap som leverer tilpassede data og automatisering til landbaserte fiskeoppdrettere. Ny kommer en drøy måned etter at selskapet kunne fortelle om en oppkapitaliseringsrunde der man fikk inn 8 millioner dollar.

I en pressemelding heter det at Maiman tok beslutningen om å gå av som administrerende direktør i The Kingfish Company i november 2022. Hans intensjon var å gå over til å støtte industrien gjennom andre veier, med kunstig intelligens som høy prioritet.

Hans forhold til ReelData startet imidlertid i november 2021, da The Kingfish Company implementerte deres første produkt, ReelAppetite.

Forskere fra ReelData tester biomassemåling

- Etter å ha erfart mulighetene og utfordringene ved å bygge og drive et landbasert oppdrettsanlegg i stor skala, er jeg overbevist om at selv om evnen til å dyrke fisk til markedsstørrelse på land er bevist, gjenstår det betydelige rom for forbedringer i operasjonell nøyaktighet og effektivitet, sier Ohad Maiman.

Ohad Maiman

I 2015 grunnla Maiman The Kingfish Company sammen med Kees Kloet og Hans den Bieman. Selskapet fokuserte på yellowtail i stedet for laks og ble notert på Oslo Børs i 2020. Selskapet har nå lykkes med å få tillatelser til å utvide virksomheten i Maine, USA, og nylig kunne de rapportere om en salgsøkning på 82 % i 2022, med en økning på 34 % i Q4.

Om ReelData

ReelData er en bedrift lokalisert i Halifax, Nova Scotia med et team på 30+ ansatte, og med kunder i forskjellige størrelser i flere land over hele verden.

ReelDatas første produkt på markedet var et AI-kontrollert automatisert fôringssystem som overvåker appetitten til fisk gjennom det spillfôr som slippes ut gjennom karet, og justerer fôringen i sanntid for å begrense avfall og samtidig maksimere veksten.

Det nyeste produktet er en biomasseberegner med er kamera laget spesielt for RAS- og gjennomstrømningssystemer.