Knut Nesse er CEO i AKVA group. Han har stor to på landbasert matfiskproduksjon. Nå sikter selskapet han styrere seg inn mot leveranse til et nytt anlegg under planlegging i USA.
Knut Nesse er CEO i AKVA group. Han har stor to på landbasert matfiskproduksjon. Nå sikter selskapet han styrere seg inn mot leveranse til et nytt anlegg under planlegging i USA.

AKVA group deltar i nytt landbasert prosjekt i USA

AKVA group ASA har signert en uforpliktende intensjonsavtale (term sheet) med det norske selskapet AquaCon AS vedrøreden et stort matfiskanlegg i USA.

Publisert

Intensjonsavtalen omhandler en mulig leveranse av utstyr, prosjektering og design til et nytt landbasert matfiskeanlegg på 15 000 tonn (HOG) laks beliggende på Eastern Shore, Maryland, USA.

Den endelige kontrakten, hvis den tildeles, forventes å ha en minimumsverdi på USD 130 millioner. Prosjektet og AKVAs leveranser forventes å være ferdig innen 2023.

Intensjonsavtalen forventes å være gjeldende frem til 31. desember 2020.

AKVA vil delta med 3 millioner euro i egenkapital i prosjektet dersom det oppnås tilstrekkelig ytterligere finansiering og vil også gi et konvertibelt lån på 500 000 euro som brofinansiering inntil finansieringen av prosjektet er fullført.

AKVAs deltakelse i prosjektet er under forutsetning av at AquaCon AS skaffer nødvendig finansiering for prosjektet og avtale om en endelig kontrakt.