Akva group skriver i kvartalsoppdateringen at det vil bli betalt ut en krone per aksje i utbytte i løpet av første kvartal 2022. Foto: AKVA group
Akva group skriver i kvartalsoppdateringen at det vil bli betalt ut en krone per aksje i utbytte i løpet av første kvartal 2022. Foto: AKVA group

Slik gikk det med Akva Group i fjerde kvartal

AKVA group omsatte for 831 millioner kroner i fjerde kvartal, en økning på 10 % sammenlignet med Q4 2020, da de omsatte for 757 millioner kroner.

Publisert

Det kommer frem i en kvartalsoppdatering fra selskapet.

EBITen økte fra 9 millioner kroner i fjerde kvartal til 19 millioner i samme kvartal 2021.

Ordreinngangen i kvartalet skriver selskapet var på 741 millioner (MNOK 1,014), med en ordrereserve på 3 millioner kroner ved utgangen av desember 2021.

Selskapet skriver at lønnsomheten i 4. kvartal er negativt påvirket av restriksjoner i forsyningskjeden og økning i kostnadene.

Forventer sterke laksepriser

Akva group gjennomførte også en rettet emisjon på 322 millioner kroner i oktober. Selskapet skriver også at det vil bli betalt ut en krone per aksje i utbytte i løpet av første kvartal 2022.

- Til tross for et utfordrende 2021 med negative effekter fra både cyberangrepet og COVID-19-restriksjonene, forblir de langsiktige planene våre uendret som presentert på vår kapitalmarkedsdag i november 2020, heter det i meldingen.

Akva Group forventer at lakseprisene vil forbli sterke, drevet av redusert tilbud. På en annen side trekker de frem at usikkerhet knyttet til restriksjoner i forsyningskjeden og kostnadsvekst kan påvirke lønnsomheten.

- Digitale produkter er en viktig del av AKVA-konsernets totale produkttilbud, og selskapet vil fortsette å investere og utvikle attraktive løsninger, både innen havbasert og landbasert teknologi, skriver de i oppdateringen.