Akvafuture driver i dag på tre lokaliteter og ønsker seg en fjerde. Sånt kan det bli bråk av.
Akvafuture driver i dag på tre lokaliteter og ønsker seg en fjerde. Sånt kan det bli bråk av.

Ikke alle ønsker Akvafuture velkommen på ny lokalitet

Brønnøysund-selskapet Akvafuture som produserer laks i semilukkede merder, ønsker å etablere seg i Gimlingsundet, noen mil sør for «hjemmehavnen». Dette har vekket reaksjoner hos lokalbefolkningen.

Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert fredag 14. oktober med nye fakta rundt MTB-kjøp på auksjon, se nederst.

Ifølge Brønnøysunds avis hadde mange møtt opp onsdag kveld for å høre Akvafuture fortelle om planene.

Selskapet har i dag i tre anlegg, to i Vevelstad og ett i Brønnøy, og ønsker nå altså et fjerde anlegg lokalisert i Gimlingsundet som går mellom kommunene Sømna og Binndal, like ved Kvaløya.

Daglig leder Thomas Myrholt fortalte til de som var skeptiske til produksjonsformens energibruk at de i 2021 hadde et energiforbruk på 6228 MWh og en produksjon på 5334 tonn laks, som gir et energiforbruk per kilo på 1,17 kWh.

Lokaliteten de ønsker seg skal delvis være i konflikt med et område som er avsatt til fiske- og gytefelt i Sømna kommunes del av kystplanen for Helgeland. Derfor trengs det dispensasjon, og kommunedirektøren har ifølge Brønnøysund Avis innstilt positivt i forkant av formannskapet onsdag i neste uke til å gi nettopp det.

Akavfuture ble ifølge avisen møtt med mye skepsis og motstand på informasjonsmøtet. Det var alt fra skepsis til hvor store naturinngrep dette ville medføre, via kritikk knyttet til generell dødelighet i bransjen, til påstander om at næringen består av lakseoligarker som ikke vil betale skatt ble fremsatt. Lederen i det lokale Naturvernforbundet mente også at grunnlaget ikke var godt nok for å hevde at villfisken ikke blir påvirket av lukkede anlegg. Andre igjen ville helst ha Kvaløya slik den er i dag, og mente man var blitt totalt overkjørt.

Formannskapet i Sømna skal behandle dispensasjonssøknaden fra Akvafuture den 19. oktober.

Opprinnelig i denne saken stod det at Akvafuture-leder Thomas Myrholt også sa på møtet, ifølge avisen, at de var med på lakseauksjonen onsdag, men ga opp da det ble for dyrt for dem.

I ettertid viser det seg at de endte opp med å kjøpte MTB dagen etter, torsdag:

- De (Brønnøysund Avis red. anm.) siterte meg fra en kommentar på folkemøtet onsdag kveld. Vi hoppet av i runde 3 da prisen ble for høy for oss. Men i exit-auksjonen etter runde 11, torsdag, ble det tilgjengelig volum som vi da fikk kjøpt til 120 kr/tonn. Så ikke feil, men auksjonen var ikke ferdig når det sitatet ble tatt, sier Thomas Myrholt i en kommentar til LandbasedAQ.no/Kyst.no fredag morgen.

Gimlingsundet