Selskapene Alde Akva, Linq Prosjekt og Morefish inngår et strategisk samarbeid for å kunne tilby en mer komplett gjennomføring av landbaserte anlegg. De har bl.a. jobbet tett sammen i prosjekteringen og utbyggingen av NRS sitt settfiskanlegg i Dåfjord. Foto: NRS
Selskapene Alde Akva, Linq Prosjekt og Morefish inngår et strategisk samarbeid for å kunne tilby en mer komplett gjennomføring av landbaserte anlegg. De har bl.a. jobbet tett sammen i prosjekteringen og utbyggingen av NRS sitt settfiskanlegg i Dåfjord. Foto: NRS

Etablerer samarbeid om landbasert prosjektering, design og konstruksjon

Markedet for landbaserte oppdrettsanlegg er i ferd med å vokse enormt i omfang og omsetning. Nå etablerer Alde Akva AS, Linq Prosjekt AS og Morefish AS et faglig samarbeid for å ta en ledende posisjon innen teknisk og biologisk prosjektering, design og konstruksjon av landbaserte anlegg. 

Publisert

- Vi samarbeider i forbindelse med det nye RAS anlegget til Columbi Salmon i Belgia. Vi fant raskt ut at vi hadde svært utfyllende egenskaper i gruppen, og at det ville være en styrke for oss å etablere et tettere samarbeid, sier Espen Storstad, daglig leder i Linq Prosjekt AS. 

Lang samlet erfaring

Til sammen har de tre selskapene over 140 års ansiennitet innenfor fagfeltet, og deltatt i gjennomføring av et par titalls anlegg. Ikke bare laks, men også anlegg til arter som torsk, ulike rensefisk, ørret, røye og kveite har vært på tegnebordet. De har også jobbet med anlegg som kan produsere salat i såkalt aquaponics, en integrert form for akvakultur der man gjenbruker næringsstoffene.

Kjell Torodd Bremskau i Alde Akva trekker frem at de besitter en stor bredde innenfor akvafaget.

- Vi har en kompetent miks av praktisk erfaring fra fiskeoppdrett, fra både prosjektering og prosjektledelse av store og små anlegg. Ikke bare nye anlegg, men optimalisering og fornying av eldre anlegg med kapasitetsutfordringer sier han. 

Noe av det de har ekstra fokus på er fiskehelse og fiskevelferd, samt vannkvalitet og fiskelogistikk.

- Det gjør oss helt unike, og timingen kunne ikke vært bedre. Vi jobber ca. 50/50 innenlands og utenlands. Det er enorm interesse fra utlandet for tiden, og vi jobber med prosjekter i bl.a. Sverige, Belgia og Frankrike, sier Bremskau.

Av konkrete prosjekter det jobber av samarbeidspartnerne nevner han store prosjekter som Norway Royal Salmon i Dåfjord, Columbi Salmon i Belgia og Salmars nye anlegg i Tjuin. 

Komplekst fagfelt

Fagfeltet landbasert fiskeoppdrett er ifølge utviklingssjef i Morefish Svein Martinsen komplekst, multifasettert og i stadig utvikling. 

- Det er ekstremt viktig at fiskevelferd ivaretas i prosjektering og design av disse anleggene, understreker han. 

Han understreker også viktigheten i at biologien får en fremtredende plass under prosjekteringen.

- For å ta ned risikoen i slike anlegg, må teknologien utformes på biologiens premisser. Den komplementære kunnskapen i denne gruppen gir et unikt utgangspunkt for å bygge gode og sikre oppdrettsanlegg, sier Martinsen. 

Samspillmodeller

Espen Storstad, i Linq Prosjekt AS sier de jobber mye med samspillmodeller, der man setter sammen gode team med personer som har ulike kunnskapsfelt. 

- Slik sikrer vi høy kvalitet i alle ledd i prosjektene vi jobber med. Dette gjør oss også fleksible i forhold til hvilke jobber vi kan ta. Det er vår kompetansemodell vi har utviklet. På denne måten kan vi skape oss fleksibilitet i forhold til ressurser og rigge team tilpasset ulike byggherreorganisasjoner og deres spesifikke behov.

Rekruttering i næringen

Det er ingen tvil om at behovet for kompetanse innenfor næringen er stort. Martinsen i Morefish sier det er et område som heldigvis er under utvikling.

- Vi har jobbet mye med kursing innenfor RAS-teknologi, og har så langt jobbet mest med å kurse RAS-operatører. Det vi ser nå er at det er mange leverandører som også etterspør kursing. Vi har jobbet med selskaper innen avl/rogn, betongkonstruksjoner, filterløsninger og varme/kulde. Det er ingen tvil om at leverandørleddet har et stort marked foran seg, sier han.

Alle tre selskap er i vekst, og til sammen planlegger de å ansette rundt 10 nye personer i 2021, kanskje flere.

- VI er godt allerede booket, så vi er nødt til å vokse for å kunne ta nye prosjekter. Men gjennom dette samarbeidet så tilgjengeliggjør vi også samtidig kapasitet.

Les flere saker om landbasert produksjon i NFExpert 1 2021 her. (Krever abonnement)