Laksen i det første bassenget til Andfjord Salmon trives ifølge en rapport.

Har dokumentert god fiskevelferd hos Andfjord Salmon

Andfjord har fått Nofima og Åkerblå til å overvåke fiskehelse og - velferd i den første produksjonen, som nå har stått 8 måneder i det utsprengte bassenget på Andøya. Konklusjonene er oppløftende.

Publisert Sist oppdatert

Andfjord Salmon skriver i en børsmelding at både vekst og overlevelse fortsatt er sterk for laksen i Andfjord Salmons første basseng på Andøya.

De biologiske forholdene for de første seks månedene i bassenget er også dokumentert av det uavhengige forskningsorganet Nofima.

- Per 16. februar 2023 har snittvekten på laksen i Andfjord Salmons første basseng nådd 1 850 gram. Overlevelsesraten er fortsatt høy på 98,3 prosent, nesten åtte måneder etter utsetting av smolt, skriver de.

De skriver videre at en velferdsdokumentasjonsrapport skrevet av forskere ved Nofima konkluderer med at "samlet sett har velferden til fisk i systemet de første seks månedene av dokumentasjonsprosjektet vært god i forhold til bl.a. Laksvel-scoreordningen for input- og utfallsbaserte indikatorer for laks".

Åkerblå har stått for undersøkelse og dokumentasjon av fiskehelse og deres funn viser ifølge Andfjord Salmon at fiskehelsen har vært god.

Om veksten til fisken skriver Nofima: "Veksten har vært høyere gjennom hele perioden enn det som er angitt for fisk i dette vekt- og temperaturområdet (4 til 14°C) ved referanseveksttabeller. Den er også i det øvre området på verdier rapportert i flere tidligere studier, totalt sett".

Nofima har i forbindelse med dokumentasjonsrapporten undersøkt et stort antall driftsvelferdsindikatorer for laksen, inkludert vannkvalitet og laksens fysiske miljø, fiskeatferd, og det pågår for tiden en revisjon av ytterligere fiskehelseparametere.

- Vi er glade for at rapporten viser at vi har klart å skape et fiskevennlig miljø for laksen, noe som betyr sunn vekst og høy overlevelse. Vår ambisjon er at forbrukerne skal kunne smake at laksen har levd godt liv i bassenget vårt, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

Andfjord Salmon vil gi mer innsikt i de viktigste funnene fra Nofima-rapporten når selskapet presenterer sine finansielle resultater for fjerde kvartal og helår 16. mars 2023.

Andfjord Salmon tar sikte på første slakting medio 2023.