Andfjord Salmon sin fisk vokser godt og nylig har man gjennomført en smakstest som også selskapet var fornøyd med.
Andfjord Salmon sin fisk vokser godt og nylig har man gjennomført en smakstest som også selskapet var fornøyd med.

- Vokser bedre enn forventet

Andfjord Salmon rapporterer om fortsatt gode biologiske forhold i selskapets første landbaserte basseng på Kvalnes, Andøya, Norge. Fisken vokser godt, og laksens overlevelsesrate er fortsatt høy.

Publisert Sist oppdatert

Per 30. november 2022 er snittvekten på laksen 1350 gram, en vektøkning fra 560 gram i slutten av september. Gjennomsnittsvekten på smolten var 120 gram da den ble satt ut 25. juni 2022.

Laksens overlevelsesrate er fortsatt høy. Per 30. november 2022 var overlevelsesraten på 98,7 prosent. Etter at 99,8 % hadde overlevd utsettet i jun, var overlevelsen på 99,3 % per 30 september.

Vekst hos fisken til Andfjord Salmon.
Vekst hos fisken til Andfjord Salmon.

- Det vil alltid være en viss fiskedødelighet da de svakeste individene skal fjernes fra bassenget, samtidig som selskapet jevnlig tar ut fisk for å gjennomføre undersøkelser av fiskehelse, skriver selskapet i tredjekvartalsmeldingen.

Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon påpeker at fiskehelse, vekst og overlevelsesrate henger sammen.

- Grunnlaget er sterke biologiske forhold og et bassengøkosystem som er nærmest mulig laksens naturlige habitat i havet utenfor Andøya, sier han.

Energiforbruket ved Andfjord Salmons Kvalnesbasseng er innenfor selskapets mål på 1 kwh/kg produsert laks.

- Det lave energiforbruket og tilhørende kostnader understreker attraktiviteten til vårt gjennomstrømningssystem, sier Martin Rasmussen.

Andfjord Salmon bruker vann fra dybder på ca. 40 meter under havoverflaten for sin gjennomstrømningsteknologiløsning. Vannet byttes ut 15-17 ganger/24 timer. Selskapets bassenger er kvadratiske med den hensikt å gjenskape et tverrsnitt av Golfstrømmen. Ved slaktevekt vil tettheten være rundt 35-40 kg/m3.

Andfjord Salmon opprettholder sitt mål om å gjennomføre første slakting medio 2023.

Kvalnes fase 2

Parallelt med den første produksjonssyklusen på Kvalnes jobber Andfjord Salmon for tiden med å detaljere den mest kostnadseffektive utbyggingsprosessen for Kvalnes Fase 2, som har som mål å øke produksjonsvolumet på Kvalnes fra 1 000 til 19 000 tonn HOG.

- Selskapet er i ferd med å gå inn i sluttfasen av kontraktsdiskusjoner med leverandører om den mest kostnadseffektive planen for utbygging. Andfjord Salmon vil etter hvert invitere aksjonærene til en kapitalmarkedsoppdatering for å presentere utbyggingsplanen og tidslinjen for Kvalnes fase 2, skriver de.

I fase 2 er betydelige mengder med grunnarbeid fullført – to bassenger gravd ut på to måneder, sammenlignet med 6 måneder for det første bassenget.
I fase 2 er betydelige mengder med grunnarbeid fullført – to bassenger gravd ut på to måneder, sammenlignet med 6 måneder for det første bassenget.

Første smakstest utført

Etter utgangen av tredje kvartal gjennomførte Andfjord Salmon og en kokk den første smaksprøven av selskapets laks.

- Tilbakemeldingene fra kokken, som har vunnet både verdens- og norgesmesterskap, var at konsistensen, fargen og den generelle tilstanden og smaken på fisken var utmerket. Fisken som ble brukt til den første smakingen var rett over 1 kilo, skriver selskapet.

Q3 finans

Andfjord Salmon er midt i sin første produksjonssyklus, noe som betyr at den ennå ikke genererer inntekter. Selskapets første driftsinntekter vil bli generert i 2023 etter første slakting.

Selskapet hadde et driftsunderskudd på 14,7 millioner i årets tredje kvartal, mot et underskudd på 11,4 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Ved utgangen av september 2022 hadde Andfjord Salmon kontanter og innskudd på om lag 117 millioner kroner. Dette tallet inkluderer ikke en gjenværende lånefasilitet på 5 millioner kroner, en ubenyttet kredittfasilitet på 20 millioner kroner eller 5 millioner kroner i ubetalte tilskudd.