Noen skottelus har kommet seg inn i bassenget til Andfjord Salmon, men nivåene skal etter deres egne opplysninger være svært lave.
Noen skottelus har kommet seg inn i bassenget til Andfjord Salmon, men nivåene skal etter deres egne opplysninger være svært lave.

Andfjord Salmon:
- Vi håndterer skottelusen godt

Andfjord Salmon fikk i august inn skottelus på fisken og måtte behandle med Slice. Skottelus og lakselus er to helt forskjellige arter å håndtere. Vi har håndtert påslaget godt, sa CEO i selskapet Martin Rasmussen under fredagens Q3-oppdatering.

Publisert Sist oppdatert

Under Q&A-sesjonen ble Rasmussen utfordret på at selskapet hadde benyttet seg av legemidler mot lus. Selskapet har nemlig som et argument for sin måte å drive på at de ikke skal ha problemer med det.

- Vi har et vanninntak på 40 meter, og det er jo under det havnivå der lakselus lever. Vi har kjørt drift nå i over fem måneder og vi har til nå ikke hatt problemet med lus, til tross for at regionen hatt vesentlig høyrer problemer med lus i år, så viser det hvor effektiv metoden til Andfjord er mot lus.

Men han bekrefter også at de har benyttet legemidler for å kontrollere parasittiske krepsdyr.

- Ja vi kjørte en Slice-kur i august mot skottelus, en behandling på ekstremt lave nivå. Den kuren gir også en preventiv effekt i noen uker. Det vi ser nå over en hele periode er at den har ikke klart å etablere seg, og det er på ekstremt lave nivå. Vi ser at miljøet i bassenget er et godt miljø for laksen og dårlig miljø for skottelus.

Han understreker også at det er stor forskjell på skottelus og lakselus.

- Skottelus lever på alle typer av villfisk, både sild, makrell og torsk, og den hopper av og på fisken og har derfor en helt annen adferd enn lakselus og er dermed mye enklere å behandle, sa Rasmussen.

CFO Bjarne Martinsen og CEO Martin Rasmussen under Q3-fremleggelsen fredag 2 desember.
CFO Bjarne Martinsen og CEO Martin Rasmussen under Q3-fremleggelsen fredag 2 desember.

- Billigere strømforbruk enn en småbarnsfamilie i Oslo

Mange av spørsmålene de fikk gikk på energiforbruk og kostnader.

- Vi har så langt hatt et strømforbruk på ca. 80 000 kWh per måned. Da er vi på under 1 kg/kwh, som er i tråd med målet vårt, sa Rasmussen .

CFO i selskapet, Bjarne Martinsen kunne fortelle at strømregningen i august var på ca. 10 000 kroner.

- Det er jo som en leilighet i Oslo. Det er altså billigere med 1000 tonn laks i Nord-Norge enn det er for en småbarnsfamilie i Oslo, kommenterte CEO Rasmussen med et glimt i øyet.

Strømforbruk hos Andfjord Salmon i 2022.
Strømforbruk hos Andfjord Salmon i 2022.

- Det er ikke tvil om at vi har et lavt energiforbruk. Skulle vi hatt et RAS-konsept her måtte vi regnet med 5-6 ganger mer energi per kilo. Med lite forbruk av noe som har en lav pris, så blir jo det lave produksjonskostnader, sa han.

Men til tross for at det er en viss usikkerhet knyttet til strømpriser fremover, så har ikke selskapet inngått langsiktige fastpriskontrakter på strøm.

- Nei det har vi ikke gjort. Det lønner seg ikke for oss å være opptatt av nå med vårt forbruk. Men når volumene etter hvert blir større så der det noe vi vil se på, sa CFO Martinsen.

Lav fôrfaktor

En viktig faktor når det kommer til produksjonskostnad er fôrfaktor. Også her leverer Andfjord Salmon godt.

- Vi benytter er spesialutviklet fôr med raudåte tilsatt. Raudåte er en naturlig startfôringsorganisme for den ville laksen og den funger også som en smaksforsterker. Derfor ser vi at fisken spiser godt, og vi har til nå hatt en fôrfaktor på under 0,9. Med tanke på at bransjestandarden er på 1,35, gir dette oss en ekstremt stor kostnadsfordel bare når det kommer til fôr, sa Martinsen.

Han opplyste også at fôrfaktor kommer til å bli en del av selskapets rapportering fremover.

At fisken vokser godt kan de også takke gode vanntemperaturer for. Selskapet henter vann fra 40 meter og de har dermed en litt annen temperaturprofil enn det en som opererer i åpne merder i sjøen i området har.

- Til og med september hadde vi 12 grader i snitt, i oktober falt det til ca. 11, og nå er vi i overkant av 8 grader. Så vi har en høyere temperatur enn de sjøbaserte, og nå på vinterstid vil vi virkelig se god effekt av Golfstrømmen, sa han.

Og at fisken har spist godt kan de også dokumentere. Etter utsett som 150-grams smolt i juni, passerte den 1 kg 31. oktober, to måneder før opprinnelig skjema. Nå den 30. november var den på 1,35 kg.

- Og fem måneder etter smoltutsett så lever 98,7 % av individene. Her i regionen pleier vi å si at om det er under 3 % dødelighet de tre første månedene, så har du hatt et godt smoltutsett, sa han videre, og påpekte at Veterinærinstituttet i sin siste Fiskehelserapport har oppgitt at for havbasert lakseoppdrett i Norge i 2021 var dødeligheten fra utsett til slakt på 15,5 %.

Selskapet styrer mot en produksjonskostnad for den første batchen på 40 kr/kg med dagens prisnivå.

Konservativ MTB-utnyttelse

Det ble også under presentasjonen stilt spørsmål til kapasitetsutnyttelsen.

- Dere opererer med en utnyttelsesgrad på MTB-en på 2,25, mens for eksempel Gigante Salmon oppgir de vil ha en utnyttelse på 1,39. Hvordan klarer dere en så høy faktor, var det en som spurte.

- Først vil jeg si at Gigante Salmon sitt konsept er spennende, og at de har sin måte å gjøre ting på og vi har vår. Men utnyttelsen avhenger av hvor mange lokaliteter du har i sjøen eller hvor mye basseng du har tilgjengelig på land. Så mye av dette avhenger av hvordan vi utnytter bassengene våre. Vi er ikke bransjeledende når det kommer til lisensutnyttelse, det er mange som har mye høyere nivå enn oss, vi har egentlig en konservativ tilnærming, var CEO-ens svar.

Bygger videre ut

Selskapet er midt i en utvidelse av lokaliteten på Kvalnes, og de fikk reguleringsplanen for Breivik godkjent juni, og hadde opprinnelig en forventning om at Andøy kommune skulle behandle reguleringsplanen for lokaliteten på Fiskenes nå i desember.

- Vi har fått oppgitt at på grunn av kapasitetsårsaker så er den endelige behandlingen blitt flyttet til kommunestyret på nyåret. Men vi er ikke bekymret, vi opplever sterk støtte i det politiske miljøet for planene våre, sa Martinsen.

Han kunne fortelle de i disse dager er i sluttfasen til kontraktsinngåelse med mange leverandører for å ferdigstille første byggetrinn.

Selskapet planlegger også kapitalmarkedsdag på nyåret der videre ekspansjon og tidslinje vil være hovedtema.

- Så langt er konklusjonen at vi har lagt bak oss en kritisk fase for fisken i bassenget, og at det ikke kunne ha gått bedre. Men vi feirer ikke før fisken er slaktet, en gang i midten av neste år, sa Rasmussen.