I dette bassenget har Andfjord Salmon produsert landbasert laks. Selskapet jobber med å utvide kapasiteten.

Rask fremdrift hos Andfjord Salmon

Hos Andfjord Salmon på Kvalnes har de virkelig fått fart på sakene i utbyggingen.

Publisert Sist oppdatert

Etter at Andfjord Salmon rapporterte sine resultater for første kvartal 29. mai, har tunnelbyggingen på Kvalnes-området gått med en imponerende hastighet, og økt ferdigstillelsesprosenten fra 38 til 57 prosent på bare én måned.

Vannveiene, inkludert innløps- og utløpstunnel, er designet for å støtte en fremtidig produksjon på 40.000 tonn laks på Kvalnes.

– Bygging av vannveiene er underjordisk arbeid. Å gjøre 20 prosent fremgang på så kort tid er viktig da det bidrar til å redusere risikoen for en av de mest utfordrende delene av utbyggingen på Kvalnes, sier Martin Rasmussen, CEO i Andfjord Salmon.

- Det er positivt å få gjort unna det underjordiske arbeidet kjapt, forteller Martin Rasmussen.

Vil produsere 40 000 tonn

I denne første fasen av Kvalnes-utbyggingen ferdigstiller Andfjord Salmon fire nye bassenger, noe som øker den totale produksjonskapasiteten til 8.000 tonn HOG innen 2025. Selskapet har som mål å oppnå en total produksjonskapasitet på 40.000 tonn HOG på Kvalnes gjennom gradvise volumøkninger mellom 2025 og 2030. Den første fasen inkluderer utvikling av felles infrastruktur som vannveier og havneområde for å støtte fremtidig produksjon.

Arbeidet med de to andre pågående arbeidspakkene – havneområde og betongbassenger – går som planlagt. Arbeidspakken for havneområdet er for øyeblikket på 42 prosent ferdigstillelse, opp fra 36 prosent 29. mai 2024.

Arbeidspakken for betongbassenger har nådd 12 prosent ferdigstillelse, opp fra 8 prosent ved utgangen av mai, da montering av stålarmering og fundamenteringsarbeid går som planlagt.