Synneva Berge Giæver har flyttet fra Tromsø til Sortland, og begynt i sin nye jobb som prosjektkoordinator trainee i Andfjord Salmon.

Ny i Andfjord Salmon-teamet

Synneva Berge Giæver (27) startet 15. august i Andfjord Salmon som prosjektkoordinator trainee. Hennes oppgaver skal blant annet være å videreutvikle og iverksette neste fase av prosjektet til det landbaserte oppdrettsselskapet.

Publisert Sist oppdatert

Andfjord Salmon er et børsnotert selskap med base på Andøya i Vesterålen, som skal produsere matfisk i deres landbasert anlegg basert på gjennomstrømming på Kvalnes. Selskapet satte ut sine første fisk i bassengene i juni, og i en børsmelding nylig opplyste de at nesten all fisken har overlevd så langt.

Nyansettelse

Jostein Nilssen, prosjektdirektør i Andfjord Salmon sier til LandbasedAQ.no at oppdrettsselskapet har nylig ansatt Synneva Berge Giæver, som prosjektkoordinator trainee i selskapet, og de teller nå 23 ansatte.

Fakta om anlegget:

  • Andfjord Salmon driver et landbasert matfiskanlegg for laks med gjennomstrømingsteknologi.
  • Lokalisert: Kvalnes på Andøya i Nordland
  • Produksjonskapasitet: 12 600 tonn (HOG) i fase 1. Planer om 90 000 tonn
  • Første innsett av fisk var juni 2022, der ca. 150 000 stk smolt a 130-150 gram ble satt ut i det 29 400 kbm store bassenget
  • Første slakting er satt til 2023

- Synneva framstod i intervjuer som både målbevisst og strukturert, samtidig som hun ga et godt inntrykk av hvordan hun var som person, som er både reflektert, omgjengelig og en med godt humør, sier Nilssen.

- Når hun i tillegg gjennom studiet har demonstrert at hun evner å ta til seg og prosessere kunnskap og forståelse av ulike problemstillinger – gjennom gode karakterer og valg av fag – så krysset dette av på de fleste av de egenskapene Andfjord ser etter hos folk vi ønsker å ha med i den videre utviklingen av selskapet, forteller han.

- Spennende start

27-åringen er oppvokst i Tromsø, hvor hun også har studert. Hun er nyutdannet fiskerikandidat med master i fiskeri- og havbruksvitenskap fra NFH/UiT, og leverte masteroppgaven sin i mai. Nå har hun flyttet til Sortland på grunn av sin nye jobb.

- Jeg skal være med på å videreutvikle og iverksette neste fase av prosjektet. Dette innebærer blant annet koordinering, oppfølging og erfaringsoverføring fra eksisterende pilotanlegg på Kvalnes. Så langt har det vært en god del møter med aktuelle aktører for neste fase i prosjektet, noe som har vært svært spennende å være med på. Jeg har også fått tid til å sette meg inn i teknologien og hvordan anlegget driftes, og ikke minst blitt bedre kjent med kollegaene mine, forteller hun til LandbasedAQ.no.

- Et veldig godt utgangspunkt for å lære mye nytt

Berge Giæver forteller at hun ville ha nettopp denne jobben fordi det er et relativt nytt og voksende selskap, med det hun kaller et innovativt og bærekraftig konsept for landbasert oppdrett av atlantisk laks.

- Det å produsere sunn og bærekraftig mat er svært viktig, og det vil være enda mer fokus på dette i årene fremover. I tillegg er en mindre, men voksende bedrift et veldig godt utgangspunkt for å lære mye nytt, sier hun.

Målet hennes er å lære så mye som mulig om bedriften og driften, og bidra med sin tverrfaglige kompetanse fra skolebenken.

- Som nyutdannet er det svært verdifullt å lære fra andre som har mer erfaring fra arbeidslivet, og jeg tror jeg kommer til å lære utrolig mye av å jobbe i Andfjord Salmon, forteller hun.