Andfjord Salmon Q2

Andfjord Salmon produserer fisk ved sin lokalitet på Kvalnes, på Andøya, og satt ut sin første fisk i juni. Nå nærmer den seg halvkiloen
Andfjord Salmon produserer fisk ved sin lokalitet på Kvalnes, på Andøya, og satt ut sin første fisk i juni. Nå nærmer den seg halvkiloen

Nesten all fisken har overlevd så langt:
- Vi er bransjeledende

Årets andre kvartal var svært begivenhetsrikt for Andfjord Salmon, med første smoltutsetting og betydelig styrking av selskapets balanse som noen av høydepunktene. Dødeligheten så langt kaller de bransjeledende. Selskapet kommenterer også de økende strømprisene i nord.

Publisert Sist oppdatert

- Om det er én ting dere skal huske fra dagens presentasjon, så er det at fisken stortrives i bassenget på Kvalnes, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon i forbindelse med at selskapets andrekvartalsrapport kom torsdag morgen.

Han sier overlevelsesraten for tiden er på 99,4 %. Med andre ord har ca. 0,6 % av fisken dødd de først knappe tre månedene.

- Dette mener vi er bransjeledende. En tommelfingerregel her i vårt område sier at har du 3 % dødelighet de tre første månedene så så har du hatt et bra smoltutsett.

De slår derfor selv fast at de har lykkes med å gjenskape laksens naturlige habitat på land uten det de kaller for kunstige vannbehandlingsprosesser.

- Vi er veldig fornøyde med de biologiske forholdene i bassenget, og vi tror den høye overlevelsesraten gjenspeiler dette, sier Rasmussen.

- Det er ingen tvil om at både oppdrettsnæring og aksjemarkedet har vært spent på gjennomstrømmingsteknologien vår (med laminær vanngjennomstrømming red. anm.) og derfor er det fint nok en gang at bassengfunksjoner og gjennomstrømmingsteknologi fungerer, legger han til.

Strømkostnader, produksjonskostnader og byggekostnader

Mens Fredrikstad Seafood opplyser til LandbasedAQ at de bruker 5-6 kWh for å produsere ett kilo laks, oppgir Andfjord Salmon helt andre tall.

- Vi har beregnet at vi kommer til å ha et energiforbruk på 1 kWh per kilo produsert laks, og i våre kalkyler ligger det inne en strømpris på 1 krone per kWt. Vi ser også at forbruket er godt innenfor det vi har beregnet, og vi ser også at strømprisen i vårt område over tid er lavere enn det som ligger i vår kalkyle, sier finansdirektør Bjarne Martinsen.

Adm dir. Martin Rasmussen forklarer den lave energiforbruken på denne måten:

- Vi trenger ikke kostbart utsyr for å løfte vannet, rense det, eller regulere temperaturen på sjøvannet.

De forventer også at de totale produksjonskostnadene vil være moderate.

- Vi har sagt at vi kommer til å ha en opex (driftskostnader red. anm.) på ca. 10 % under tradisjonelt sjøbasert oppdrett. Det skyldes bl.a. at vi unngår lakselus og behandling, og all vår produksjon ligger på et konsentrert område, som gir oss en effektiv drift og lavere lønnskostnader, sa finansdirektør Martinsen.

- Så har vi tilnærmet null fôrsvinn, det betyr at alt fôret går i fisken og ikke ut i havet, la Rasmusen til.

Finansdirektør Bjarne Martinsen og adm.dir Martin Rasmussen presenterte status for Andfjord Salmon
Finansdirektør Bjarne Martinsen og adm.dir Martin Rasmussen presenterte status for Andfjord Salmon

De to ble under presentasjonen av andrekvartalsrapporten også spurt hva capex for videre utbygging på Kvalnes vil være.

- Vi har tidligere sagt at vi har budsjettert med en capex på 60 kr/kg produksjonskapasitet på Kvalnes. Så er det klart at den inflasjonen i bryggevarekostnader og råvarepriser man ser ellers i markedet vil jo ramme oss som alle andre, så vi må regne med en effekt av det. Endelig capex kommer vi til å gå ut med når vi har gjort ferdig detaljprosjekteringen og har begynt å gjøre avtaler med leverandørene, sa finansdirektør Martinsen.

Fra 120 til 400 gram på 2-3 måneder

I september er fisken i snitt 402 gram.
I september er fisken i snitt 402 gram.

Den 25. juni 2022 satte Andfjord Salmon ut cirka 200 000 smolt med en snittvekt på 120 gram i selskapets første landbaserte basseng på Kvalnes, Andøya.

- Fisken har en solid appetitt og vokser i henhold til planen, noe som bekrefter dens velvære. Per i dag 15. september er snittvekten 402 gram, skriver de.

Andfjord Salmon tar sikte på første slakting medio 2023.

Utbygging fortsetter

Det første bassenget er bare begynnelsen på Andfjord Salmons Kvalnes-tomt. De neste bassengene, som er bassengene nærmest det første bassenget, er gravd ut i løpet av andre kvartal.

Selskapet forteller at ytterligere gravearbeid vil fortsette de neste månedene.

Andfjord Salmon har tillatelse til 10 000 tonn MTB på Kvalnes, tilsvarende et ca. produksjonsvolum på 19 000 tonn HOG i året.

Status ved Kvalnes-tomten per første halvår 2022
Status ved Kvalnes-tomten per første halvår 2022

Breivik-lokaliteten har fått reguleringsplan

De melder de også har hatt fremgang på forretningsutviklingsfronten i andre kvartal. Andøy kommunestyre vedtok nemlig i juni reguleringsplansøknaden fra Andfjord Salmon for utbygging av et landbasert oppdrettsanlegg på Breivik også det på Andøya.

På Breivik har Andfjord Salmon til hensikt å utvikle og bygge et landbasert oppdrettsanlegg med mål om et produksjonsvolum på 25 000 tonn HOG.

– Vårt primære fokus er selvsagt på Kvalnes, men vi vil parallelt fortsette arbeidet med å sikre nødvendige tillatelser til å bygge ut Breivik og Fiskenes, sier Martin Rasmussen.

Styrket finansiell stilling

Andfjord Salmon har i løpet av andre kvartal styrket sin finansielle posisjon betydelig.

I juni ble Jerónimo Martins, et Portugal-basert internasjonalt næringsmiddelindustrikonsern enige om å investere 173,9 millioner kroner i Andfjord Salmon gjennom en rettet rettet emisjon.

Andfjord Salmon sikret seg også et banklån på 50 millioner kroner i andre kvartal.

Ved utgangen av juni 2022 hadde Andfjord Salmon kontanter og innskudd på om lag 191 millioner kroner. Dette tallet inkluderer ikke en gjenværende lånefasilitet på 5 millioner kroner, en ubenyttet kredittfasilitet på 20 millioner kroner eller 5 millioner kroner i ubetalte tilskudd.