– Det Portugal-baserte internasjonale matvarekonsernet Jerónimo Martins Group hadde i 2021 en omsetning på 20 mrd. euro og et EBITDA på 1,6 mrd. euro
– Det Portugal-baserte internasjonale matvarekonsernet Jerónimo Martins Group hadde i 2021 en omsetning på 20 mrd. euro og et EBITDA på 1,6 mrd. euro

Portugisisk matvarekonsern kjøper for 170 millioner i Andfjord Salmon. Blir en av de største aksjonærene

– Det Portugal-baserte internasjonale matvarekonsernet Jerónimo Martins Group har inngått avtale om å investere 173,9 millioner kroner i Andfjord Salmon gjennom en rettet emisjon.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom denne investeringen, som gjøres gjennom agribusiness-datterselskapet Jerónimo Martins Agro-Alimentar, S.A., blir Jerónimo Martins en av de største aksjonærene i Andfjord Salmon med en eierandel på 10,1 prosent.

Investeringen vil sje som en rettet emisjon med et bruttoproveny på 173,9 millioner kroner.

Andfjord Salmon markedsfører seg tungt sin bærekraftsprofil. Det har det portugisiske mat-konsernet likt godt.
Andfjord Salmon markedsfører seg tungt sin bærekraftsprofil. Det har det portugisiske mat-konsernet likt godt.

Pedro Soares dos Santos, styreleder og konsernsjef i Jerónimo Martins begrunner oppkjøpet i en pressemelding med at de anser Andfjord Salmons produksjon for å være nyskapende og bærekraftig, der det fokuseres på å produsere laks med mindre påvirkning på naturressurser. Han mener også at investeringene vil fungere som en rask læringskurve med tanke på beste praksis innen akvakulturprosjekter.

– Vi er svært glade for å tiltrekke oss en slik stor industriell investor til Andfjord Salmon. Vi anser det som en fordel å ha en eier som har utstrakt kompetanse om salg, markedsføring, logistikk og distribusjon innen internasjonal matvareindustri. Forhåpentlig kan vi utnytte denne kunnskapen når vi er klar til å få laksen vår ut på markedet, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

Ifølge pressemeldingen investerer Jerónimo Martins Group tungt i bærekraftig matproduksjon og -distribusjon.

- «CDP – Disclosure Insight Action», som vurderer 13 000 selskaper over hele verden, har rangert Jerónimo Martins Group på toppnivå og inkludert selskapet på sin «A-liste» i kategoriene for klima og vannsikkerhet. Når det gjelder avskoging er konsernet for tredje år på rad den eneste matvareforhandleren i verden som har fått karakteren «A minus» for de fleste av råvarene som er knyttet til avskoging, som palmeolje, storfe og soya, heter det i pressemeldingen.

Investeringen

Ifølge avtalen skal Andfjord Salmon utstede, og Jerónimo Martins Agro-Alimentar, kjøpe 4 144 932 nye aksjer i Andfjord Salmon gjennom en rettet emisjon.

De nye aksjene vil utstedes av styret i henhold til fullmakten gitt av generalforsamlingen 28. april 2022. Den rettede emisjonen vil kreve at eksisterende aksjonærers fortrinnsrett fravikes, i tråd med styrefullmakten gitt av generalforsamlingen.

- Styret har vurdert den rettede emisjonen I lys av relevante likebehandlingsbestemmelser og konkludert med at det vil være i både Andfjord Salmons og selskapets aksjonærers interesse å gjennomføre den rettede emisjonen som beskrevet, blant annet tatt i betraktning ekspertisen, bidragene og forpliktelsene som Jerónimo Martins Group tilbyr, og med tanke på den videre utviklingen av selskapet, heter det videre.

Tegningskursen per nye aksje er satt til 41,495 kroner, som tilsvarer midtpunktet mellom gjennomsnittlig volumvektet pris på Andfjord Salmon-aksjene de seneste 30 handelsdagene på Euronext Growth Oslo og de siste 15 dagene.

Totalt vil den rettede emisjonen gi et bruttoproveny på 173,9 millioner kroner. Midlene skal delvis anvendes for å finansiere Andfjord Salmons utvidelsesplaner samt til generelle selskapsformål.

Etter gjennomføring av den rettede emisjonen, tegning av de nye aksjene og relevante registreringer, vil aksjekapitalen i Andfjord Salmon være 41 038 927 kroner fordelt på 41 038 927 aksjer.

Etter den rettede emisjonen er gjennomført, utstedelse av de nye aksjene og relevante registreringer, vil aksjekapitalen i Andfjord Salmon være på kroner 41 038 927 fordelt på 41 038 927 aksjer.

Smotlutsett

Andfjord Salmon planlegger å sette ut smolt i selskapets første basseng på Andøya i slutten av juni 2022.

Selskapet holder samtidig på med sprengings- og gravingsarbeid for de neste bassengene (fase 2) på Kvalnes.

Andfjord Salmon har lisens til å produsere 10 000 tonn MTB med laks på Kvalnes, tilsvarende et produksjonsmål på 19 000 tonn HOG.

Sparebank 1 Markets AS har vært finansiell rådgiver for Andfjord Salmon i transaksjonen. Advokatfirmaet Schjødt AS har vært juridisk rådgiver for Andfjord Salmon og Advokatfirmaet Thommessen har vært juridisk rådgiver for Jerónimo Martins.