Førstekvartal

- Smoltutsetting i slutten av juni faller sammen med villaksens vandringstid her på Andøya, forteller selskapet.
- Smoltutsetting i slutten av juni faller sammen med villaksens vandringstid her på Andøya, forteller selskapet.

Klar for utsett i pakt med lyset

Ifølge Andfjord Salmon har forberedelsene til utsetting av smolt gått etter planen i første kvartal og påfølgende måneder, og selskapet planlegger å sette ut smolt i sitt første basseng på Kvalnes på Andøya mot slutten av måneden. Tidspunktet er valgt med tanke på lyset.

Publisert Sist oppdatert

I sin førstekvartalsoppdatering sier de at hele oppsettet til selskapet vårt er basert på en idé om å gjenskape laksens naturlige habitat på land.

- Denne filosofien har vi også brukt i planleggingen av smoltutsettingen. Smoltutsetting i slutten av juni faller sammen med villaksens vandringstid her på Andøya. Videre, økende mengde naturlig lys og periode med stigende temperaturer er bra for fiskehelsen og utviklingen. Derfor er ultimo juni valgt for smoltutsetting, sier Martin Rasmussen, adm.dir. i Andfjord Laks.

I løpet av de siste månedene har Andfjord Salmons første basseng, med sin unike gjennomstrømningsteknologi, vært i drift 24/7, som om det allerede var satt ut smolt i bassenget. Selskapet har gjennomført en kontinuerlig og komplett teknisk og organisatorisk simulering i denne perioden, for å sikre at all teknologi, utstyr og personell er godt forberedt for smoltutsetting.

Alle biologiske sensorer er installert og renserobotene har vært omfattende testet. Back-up systemer og løsninger har vært gjenstand for omfattende testing. Linja for mottak og levering av fisk er også på plass, forteller de.

Kvalnes fase 2 og 3

Sprengnings- og gravearbeidet for de neste bassengene (fase 2) på Kvalnes har ifølge selskapet gått bra de siste månedene. Bassengene nærmest det første bassenget graves først.

I fjor annonserte Andfjord Salmon en revidert plan for å øke produksjonsvolumet med ca. 50 prosent på Kvalnes, fra 12.600 (Fase 1 og 2) til 19.000 tonn (Fase 3) HOG, gjennom kjøp av et tilstøtende landområde på Kvalnes.

For utbyggingen av fase 2 er skrapingen av område fullført- Sprengnings- og gravearbeidene er i rute for de neste bassengene, der bassengene nærmest det første bassenget skal graves ut først, og deretter flyttes arbeidet sekvensielt lenger bort fra det første bassenget.
For utbyggingen av fase 2 er skrapingen av område fullført- Sprengnings- og gravearbeidene er i rute for de neste bassengene, der bassengene nærmest det første bassenget skal graves ut først, og deretter flyttes arbeidet sekvensielt lenger bort fra det første bassenget.

Andfjord Salmon har nylig sikret seg et lån på 50 millioner kroner fra Sparebank 1 Nord Norge for å bidra til å finansiere tidlig igangsetting av fase 3 på Kvalnes og fortsatt utbygging av fase 2 på Kvalnes.

Breivik og Fiskenes

Andfjord Salmon har sikret seg land- og grunnrettigheter til to andre områder på Andøya, kalt Breivik og Fiskenes. Hensikten er å etablere tilsvarende landbaserte oppdrettsanlegg på begge lokalitetene, med mål om en produksjon på 25 000 tonn HOG på hver lokalitet.

- Godkjenning av reguleringsplanene for de to tomtene er sentrale skritt for å realisere disse ambisjonene. Andøy kommune styrer reguleringsplanprosessen, skriver de.

Ettersom Andfjord Salmon for tiden utvikler sitt første landbaserte lakseoppdrettsanlegg, gjør dette at selskapet jo ennå ikke genererer inntekter.

Selskapet hadde derfor et driftsunderskudd på 9,9 millioner kroner i årets første kvartal, mot et underskudd på 7,3 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Endringen er hovedsakelig knyttet til opptrapping av driften som forberedelse til utsetting av første smolt.

Ved utgangen av første kvartal 2022 hadde Andfjord Salmon kontanter og innskudd på 18,9 millioner kroner. Dette tallet inkluderer ikke det nye banklånet på 50 millioner kroner, en ubenyttet kredittfasilitet på 20 millioner kroner eller 5 millioner kroner i tilgjengelige tilskudd.