Parallelt med at man har produsert i det første bassenget har man også jobbet videre med å sprenge ut til videre ekspansjon. Lastebilene går i skytteltrafikk med sprengstein.

Har bevist de første 800 tonn – nå skal de bygge for 50-gangen

Andfjord Salmon har nettopp slaktet sin første batch med suksess og antagelig bransjeledende overlevelse. Nå blir det stille i fiskefjøset i et år, mens man retter alt fokus mot å bygge opp betydelig mer kapasitet.

Publisert Sist oppdatert

På Andøya har man store planer for lakseoppdrett på land. Og mens forsvaret bygger ned sin aktivitet på øyen, setter lokalbefolkningen sin lit til at landbasert fiskeoppdrett skal bli den nye hjørnesteinsbedriften.

På tre ulike lokasjoner med ikke så mange kilometerne mellom, planlegges det utbygging det neste tiåret til en produksjon på 90 tusen tonn HOG i året.

- Vi mener vi ligger perfekt til, med et rent vann med de rette temperaturene, sier CEO i selskapet Martin Rasmussen til LandbasedAQ, som har fått lov å komme på besøk like før fisken skal sendes ut på siste reis.

I motsetning til de fleste andre landbaserte oppdrettere har selskapet ikke valgt en løsning med kar oppå bakken. De har i stedet sprengt seg ned, og da så langt ned at vannet ikke pumpes i tradisjonell forstand, men skyves fra havet utenfor og inn. Bassenget der fisken går er heller ikke rundt, men firkantet. Og vannet kommer inn gjennom den ene endeveggen og flyter mot den andre og ut der. Full gjennomstrømming, slik man kjenner det fra merden i sjøen, med andre ord.

Det neste året skal brukes til å bygge både anlegg og bedrift, forteller Martin Rasmussen.

- Det er mange veier til Rom. Noen satser på å være nært markedet gjennom å bygge RAS-anlegg. Vi har ønsket å satse på en modell i laksens naturlige habitat som er tett opp til slik man har drevet oppdrett i Norge i mange år. Forskjellen er at vi henter vannet fra 40 meter som i vårt tilfelle gir tilgang til temperert golfstrømvann, som hentes under det havnivået der lakselusen lever.

Dokumentere fiskevelferden

Men ettersom det å drive oppdrett i slik laminær vannstrøm, ikke har vært gjort i dette omfanget, fikk selskapet et krav om at man måtte dokumentere fiskevelferden gjennom den første produksjonen grundig og av eksterne, før man kan få en videre permanent godkjenning til å produsere slik.

Denne dokumenteringen har de fått gjort av fiskehelseselskapet Åkerblå i sam­arbeid med Nofima. I februar kom den først delrapporten, som konkluderte med "samlet sett har velferden til fisk i systemet de første seks månedene av dokumentasjonsprosjektet vært god i forhold til bl.a. Laksvel-scoreordningen for input- og utfallsbaserte indikatorer for laks". De påpeker også i rapporten at «veksten har vært høyere gjennom hele perioden enn det som er angitt for fisk i dette vekt- og temperaturområdet».

Se video fra anlegget til Andfjord Salmon og intervju med CEO Martin Rasmussen

God vekst

I forhold til Skrettings vekstplan er fisken 40 % større enn om den hadde blitt oppdrettet i en konvensjonell merd med de temperaturene som Andfjord hadde tatt som utgangspunkt før de startet første produksjonssyklus. Så det som i den første produksjonsplanen var skalt i oktober endte med juni/juli.

Fôret som er benyttet, er et spesialfôr utviklet sammen med Skretting som bl.a. inneholder mye marine råvarer, ikke minst fra raudåte (calanus). Fôret har sammen med god drift og lavt stressnivå gitt en svært god innfarging, som ved slakt ligger rundt 30 på salmofan-skalaen.

- Vi så også at vi i den kalde vinterperioden hadde en mye bedre vekst enn forventet. Vanntemperaturen lå nemlig 1-3 grader over tradisjonelle oppdrettere i området.

Fisken – ca. 200 000 i tallet og levert av Nordland Akva AS - ble satt ut for ganske nøyaktig et år siden, i slutten på juni. Da hadde den en gjennomsnittsvekt på 120 gram.

Selskapet kan nå ved utslakt notere seg for en gjennomsnittsvekt på rundt 4 kg, m.a.o. opp mot . 800 tonn (700 tonn HOG). Dødeligheten har vært på ca. 2,2 % og fôrfaktoren på 0,96.

Les resten og se flere bilder i LandbasedAQ nr 2: