Årsregnskap

Lumarine Tjeldbergodden produserer berggylte og torsk på Tjeldbergodden.
Lumarine Tjeldbergodden produserer berggylte og torsk på Tjeldbergodden.

Røde tall for gjennom­strømmings­anlegg

Med sitt gjennom­strømmings­anlegg produserer Lumarine Tjeldbergodden rensefisk på lengre kontrakter.

Publisert Sist oppdatert

Lumarine Tjeldbergodden produserer både berggylte og torsk. Berggylten produserer de selv fra larve til sjøklar fisk, mens for torsken mottar de yngel fra ekstern samarbeidspartner inntil deres eget yngelanlegg på Tømmervåg begynner å levere fisk til påvekst.

Selskapet omsatte i 2021 for 70,7 millioner kroner, opp fra 55 millioner året før.

Årsresultatet deres er også forbedret, selv om rensefiskprodusenten har røde tall for året. Det endte nemlig på minus 6,8 millioner i 2021, mot minus 8,5 millioner i 2020.

Nøkkeltall 2021 og 2020

Tall i millioner kroner 2021 2020
Omsetning5527
Driftsresultat-10-9
Driftsmargin-18%-33 %
Res.f.skatt-10-9
EK-andel %41 %77 %

Faste kontrakter

I årsberetningen skriver styret at selskapets inntekter i hovedsak er basert på lengre faste kontrakter og kontrakter knyttet mot en spesifikk produksjons-runde.

- Salgsinntekter knyttet til produksjonen vil normalt enten være basert på en pris per levert fisk, som et fast honorar knyttet til produksjon av parti med fisk eller en kombinasjon av dette. Selskapet vil også innen enkelte produktområder produsere for spot salg av ferdigprodusert fisk.

I anlegget til Lumarine Tjeldbergodden benyttes det gjennomstrømming basert på rent sjøvann fra 55 meter dyp kombinert med bruk av kjølevann levert fra Equinor. Selskapet skriver at de har god tilvekst på land ved full salinitet, typisk 80 til 600 gram på 4 til 4,5 måneder.