Innovasjonssjef Bendik Fyhn Terjesen sier at ved å holde temperaturen jevnt under 12 grader kan man forhindre mange av utfordringene næringen kan møte på. Foto: Ole Andreas Drønen
Innovasjonssjef Bendik Fyhn Terjesen sier at ved å holde temperaturen jevnt under 12 grader kan man forhindre mange av utfordringene næringen kan møte på. Foto: Ole Andreas Drønen

Maner til samarbeid mellom RAS-leverandører og forskningen

Aqkva: Bendik Fyhn Terjesen i Cermaq mener man må ha nitid oppmerksomhet på detaljer under RAS-drift. - Mer omfattende forskning og innovasjon, ikke bare av ett FoU-miljø men flere, blir nødvendig for å bedre forstå fiskens krav i driftsformen og hvordan vi skal få til mer energieffektive og biosikre RAS-anlegg, sier han.

Publisert

Cermaq bruker RAS som en av de sentrale teknologiene for produksjon av settefisk og stamfisk i Chile og Canada, mens de i Norge bruker gjennomstrømmingsanlegg og gjenbruksanlegg (uten biofilter). 

Bendik Fyhn Terjesen er innovasjonssjef landbasert i Cermaq Group og sier til Norsk Fiskeoppdrett at de har som mål og ambisjon i hele deres settefiskproduksjon å benytte forskjellige teknologier for å sikre fiskens ytelse, helse og velferd. 

- På grunn av de stabile miljøforholdene som RAS kan gi, når teknologien bygges og driftes rett, er RAS selvsagt en av de viktigste teknologiene til å nå dette målet med å gi vår settefisk gode oppvekstforhold, opplyser han. 

Kan bli Cermaqs første RAS-anlegg i Norge

Cermaq har til sammen 14 settefisk- eller stamfiskanlegg globalt. Det er seks anlegg i Chile hvor tre av dem er RAS-anlegg, fire anlegg i Canada der tre av dem er RAS-anlegg inkludert RAS for stamfisk i og de har fire anlegg i Norge, som er gjennomstrømmingsanlegg og gjenbruksanlegg. 

I Norge produserer Cermaq om lag 20 millioner settefisk per år. Ved Cermaq Norge Forsan anlegget har de kar med gjenbruk av vann og CO2-lufting. Ansatte i settefiskavdelingen i Cermaq Norge: F.v: Kristian Kråkmo Bygdås, Jonas Pettersen, Marit Mehus og Jonas Stenersen. Foto Karoline O A Pettersen
I Norge produserer Cermaq om lag 20 millioner settefisk per år. Ved Cermaq Norge Forsan anlegget har de kar med gjenbruk av vann og CO2-lufting. Ansatte i settefiskavdelingen i Cermaq Norge: F.v: Kristian Kråkmo Bygdås, Jonas Pettersen, Marit Mehus og Jonas Stenersen. Foto Karoline O A Pettersen

I Norge produserer Cermaq om lag 20 millioner settefisk per år, men per nå har Cermaq ingen RAS-anlegg i Norge, men Fyhn Terjesen sier det kan endre seg. 

I tillegg til å ha innovasjonssjefsrollen er Fyhn Terjesen også en del av prosjektgruppen for Cermaq Norway sitt mulige postsmoltprosjekt i Finnmark hvor han leder arbeidet med prosjektering av RAS-delen i prosjektet.

- Cermaq Norge vurderer nå et postsmoltanlegg med RAS i Finnmark. Dersom det blir realisert vil anlegget kunne produsere flere tusen tonn postsmolt per år. 

Anlegget skal ligge på Sørøya i Hasvik kommune, og planen er å produsere cirka 10-12 millioner postsmolt årlig hvis det realiseres. 

- Cermaq har ikke settefiskproduksjon i Finnmark i fra før, og en eventuell etablering vil være en strategisk utvikling av regionen for Cermaq. Årsaken til at vi ikke har noen RAS-anlegg i Norge enda, var rett å slett at da RAS-bølgen tok av var vi allerede godt i gang med prosjekteringen av et gjenbruksanlegg (uten biofilter) og bestemte oss da for å fortsette med anlegget vi allerede var i gang med, sier han. 

Han påpeker det enda er mye som skal læres når det kommer til RAS i deres norske avdeling. 

- Vi har selvsagt RAS-erfaring fra våre anlegg i Chile og Canada og innad i selskapet, men det er noe vi har og skal ha fokus på å utvikle enda mer i Norge. Vi har dog mye erfaring med gjennomstrømmingsanlegg og gjenbruksanlegg i Norge, og skal bygge videre på alle disse produksjonene, utdyper han.

Les hele saken her i siste utgave av Norsk Fiskeoppdrett #3.