F.v. men Ray J Muscat, Chief Operations Officer Engineering ABTG, George D. Mantas, Business Development Director ABTG, Shane A. Hunter, CEO ABTG og Stein Inge Larsen Styreleder VA
F.v. men Ray J Muscat, Chief Operations Officer Engineering ABTG, George D. Mantas, Business Development Director ABTG, Shane A. Hunter, CEO ABTG og Stein Inge Larsen Styreleder VA

Viking Aqua har inngått partnerskapsavtale med RAS-leverandør

Viking Aqua AS opplyser at de har inngått en ny partnerskapsavtale og denne gangen med AquaBioTech Group (ABTG). Målet med avtalen er å bli selskapets RAS-leverandør for det landbaserte lakseanlegget som skal bygges i Skipavika i Gulen.

Publisert Sist oppdatert

AquaBioTech Group er et internasjonalt konsulent- og ingeniørselskap innen akvakultur med kunder og prosjekter i over 55 land. I over to tiår har selskapet drevet forskning, utvikling og kommersialisering av RAS-systemer.

- RAS-utbyggingen ved selskapets eget 2000 kvm R&D-senter for havbruk på Malta har vært avgjørende for å utvikle kostnadseffektive, energieffektive RAS-produksjonssystemer med høy ytelse for en rekke viktige kommersielle arter, inkludert laks og ørret. Etter hvert som etterspørselen øker i Norge og internasjonalt, fortsetter AquaBioTechGroup å utvide sine internasjonale og lokale team og teller nå over 110 ansatte, skriver Viking Aqua i en pressemelding.

AquaBioTech Group har drevet med RAS-utvikling i flere tiår.
AquaBioTech Group har drevet med RAS-utvikling i flere tiår.

Selskapet skriver videre det vil rettes søkelys mot å skape noe nytt og enestående og samtidig levere på effektivitet og automatisering.

- Partnerskapet er tenkt at skal fortsette etter overlevering av RAS anlegg, og skal videre motivere til videreutvikling og forbedring av bærekraft, fiskevelferd, drift, produksjon og teknologi.

Shane A. Hunter, administrerende direktør i AquaBioTech Group sier følgende i en kommentar i pressemeldingen:

- Vi er veldig glade for å ha blitt valgt ut til å bli med i partnerskapsprojektet med Viking Aqua-, som søker å utvikle en av de mest bærekraftige landbaserte RAS-oppdrettsanlegg. Viking Aqua har sett sammen en meget sterk gruppe selskaper med det kollektive målet om å oppnå betydelige gjennombrudd innen marin RAS-utvikling som søker å redusere energibehovet og de samlede produksjonskostnadene betydelig, samtidig som de oppnår de høyeste nivåene av bærekraft og fiskevelferdsstandarder. Alle disse målene vil oppnås ved å bruke den aller nyeste teknologien, og en rekke banebrytende innovasjoner innen smartRAS. Med Viking Aqua-anlegget skal vi utvikle og vise frem hvor intensiv, men likevel hvordan bærekraftig produksjon av laks kan oppnås ved hjelp av neste generasjons RAS-teknologi, sier Hunter.

Rettet emisjon med entreprenør

I en rettet emisjon som ble vedtatt av generalforsamling den 28. juni har eksisterende og nye eiere tilført Viking Aqua AS i underkant av 20 millioner. En av de nye aksjonærene er Øystein Hope som er eier av entreprenørbedriften Magne Hope AS.

Viking Aqua skriver i pressemeldingen at de tidligere har signert en partnerskapsavtale med Framo AS på utvikling av vann- og pumpeteknologi og avtale med Overhalla Betong på bygging av mat – og settefiskanlegget. I tillegg har selskapet inngått avtale på grunnentreprise med Magne Hope AS, som er en lokal entreprenør med over 50 års erfaring innenfor grunnarbeid. Entreprenøren omsetter årlig for mellom 100 – 160 millioner, har 65 ansatte og er ISO sertifisert.

Viking Aqua skriver deres visjon er å skape verdier gjennom innovasjon og datadrevet kunnskap.

- Selskapet sikter mot å bli verdens ledende kompetansesenter for landbasert oppdrett for atlantisk laks. Den overordnede strategien er basert på de fem pilarene; partnerskap, teknologi, bærekraft, fiskevelferd og R&D. Selskapets misjon er å designe og bygge neste generasjons landbaserte RAS-anlegg. For å nå målet er fokuset på R&D og å finne dedikerte og profesjonelle partnere både faglig og forretningsmessig, som de kan samarbeide med. På denne måten kan selskapets ambisjon om å produsere den sunneste og beste laksen, finne sted, skriver de.

Ingar Valvik, CEO Viking Aqua sier han er svært fornøyd med teamet som er etablert for å realisere oppdrettsplanene.

- Sammen har vi etablert et dedikert partnerskap med selskap som utfyller hverandre. Videre har vi ikke minst sikret en involvering av kompetente personer, med felles visjon og riktige verdier for å utvikle og drifte et oppdrettsselskap der effektive industrielle prosesser, fiskevelferd og bærekraft skal nå nye nivåer, avslutter Valvik.