Framo sier de ønsker å skape vannstrømningsløsninger for neste generasjons landbaserte oppdrettsanlegg.
Framo sier de ønsker å skape vannstrømningsløsninger for neste generasjons landbaserte oppdrettsanlegg.

Viking Aqua inngår avtale med Framo:
Vil utvikle pumper for landbasert

Viking Aqua AS har signert en partnerskapsavtale med Framo AS med det formål om å utvikle ny pumpe- og vannstrømsteknologi for det landbaserte oppdrettsanlegget som skal bygges i Gulen i Vestland.

Publisert Sist oppdatert

Framo, som er en norskbasert leverandør av pumpesystemer, er en del av Alfa Laval konsernet. Selskapet er en fullt integrert pumpeleverandør som designer, konstruerer, produserer, installerer og vedlikeholder pumpesystemer for sirkulasjon av væsker, slamoppsamling og oppsamling av død fisk, skriver Viking Aqua i en pressemelding.

Viking Aqua

  • Først lansert som Sande Aqua, men har siden skiftet navn til Viking Aqua.
  • Anlegget er designet for 33,000 tonn biomasse ved full produksjon, hvorav 5,600 tonn som postsmolt og 27,400 som matfisk.
  • Gjennom de siste to årene har det blitt arbeidet med sprengning og planering av tomten på de 200 målene med areal, hvor det landbaserte anlegget skal bygges i Skipavika i Gulen kommune.
  • Den første byggefasen forventes å starte mellom første og andre kvartal i 2023.
  • Full produksjon anslås til å skje i 2028.

Der heter det videre at selskapet har videre kompetanse på optimalisering av vannlogistikk og tankhydrodynamikk, og bidrar til å optimalisere vannstrømmen med hensyn til fiskevelferd og energioptimalisering.

Partene sier deres felles formål er en ambisjon om "å skape et best mulig landbasert RAS-anlegg med fokus på å generere noe nytt og unikt, og samtidig levere på effektivitet og automatisering".

Intensjonen er "å etablere et partnerskap som ikke opphører ved overlevering av de teknologiske løsningene, men som motiverer til videreutvikling og forbedring av bærekraft, fiskevelferd, drift, produksjon og teknologi".

Viking Aqua forteller at selskapets egen ambisjon er "å produsere den sunneste og bestsmakende laksen. Gjennom arbeidet med sine fem strategiske pilarer: partnerskap, teknologi, bærekraft, fiskevelferd og R&D skal selskapets visjon om å bygge neste generasjons marine RAS anlegg på land, finne sted".

Framo sier på sin side de er klare og motiverte til å skape vannstrømningsløsninger for neste generasjons landbaserte oppdrettsanlegg gjennom blant et sterkt fokus på teknologi og R&D.