Her i Skipavika Næringspark planlegges det for landbasert oppdrett av laks. Lokaliteten ligger rett i nærheten av Mongstad oljeraffineri og her man i flere år drevet både med grus og pukkproduksjon, samt at man har brukt området som oppankringsplass for oljeplattformer som trenger vedlikehold.

Nye i Viking Aqua-styret. Skal snart på pengejakt

På generalforsamlingen 19. oktober ble det valgt inn tre nye styremedlemmer i Viking Aqua. En profilert person gikk ut.

Styreleder Stein-Inge Larsen ser positivt på tilveksten i styret, og at de nye medlemmene vil få en viktig rolle i den fasen som Viking Aqua nå beveger seg inn i. Styret blir komplementert med Bjørn Østbø, Per Braathen og Bernt Bodal.

- Bjørn Østbøs kompetanse innen finans og forretningsutvikling, Per Braathens brede erfaring fra industri- og investeringsutvikling, og Bernt Bodals bransje- og markedserfaring, gjør dem til viktige tilskudd til å realisere Viking Aquas ambisjoner om å ta en ledende posisjon innen landbasert lakseproduksjon og foredling, sier Larsen.

Stein-Inge Larsen styrer oppbyggingen av Viking Aqua fra kontoret på Byrknes.

-Denne nye sammensetningen harmonerer med vår nåværende kapitalinnhentingsprosess og vår ambisjon om å drive frem teknologiutviklingen innen akvakulturindustrien, legger Larsen til.

Tre nye går inn i styret, mens et styremedlem takker for seg etter 2 år. Selskapet ønsker å takke Einar Wathne for hans innsats og bidrag til selskapets vekst og utvikling.

-Hans ekspertise og erfaring har vært sentral i vår konseptutvikling og strategiske retning, uttrykker Stein-Inge Larsen.

Viking Aqua har fullført den detaljerte ingeniørfasen for første byggetrinn, designet et anlegg som skal produsere 20 000 tonn laks, og ser nå frem til kapitalinnhenting før byggestart i 2024.

- Vår rammesøknad behandles for Aden av Gulen kommune, og vi forventer en positiv beslutning som vil føre oss nærmere realiseringen av vårt neste generasjons landbaserte oppdrettsanlegg, og vårt mål om å levere den lykkeligste og sunneste laksen, avslutter Larsen.

Utover styreleder og de tre nye medlemmene, sørger Kristoffer Gjerdevik Vinje Vassdal og Willy Roger Jacobsen for et komplett styre i Viking Aqua AS.