Illustrasjon av FishBase Groups anlegg på Dønna
Illustrasjon av FishBase Groups anlegg på Dønna

FishBase Group er i gang med en ny stor utbygging på Bjørn i Dønna

Utbygging denne gangen består i et produksjons- og utviklingsbygg på Bjørn i Dønna. Bygget, som er på 3600 kvm skal bl.a. inneholde nytt klekkeri- og startfôringsanlegg for laks og torsk.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding skriver de at det er Water Front Development AS som gjennomfører investeringen som totalt er på vel 100 MNOK. Byggingen er allerede i gang og bygget vil visualisere seg allerede i løpet av høsten 2022 og alt skal være ferdig første kvartal 2023.

Aktørene som får nye og moderne lokaler til produksjon, utvikling og administrasjon er Fishbase Group AS, Arctic Cod AS og LetSea AS. Når anlegget står ferdig vil det gi en kapasitet på 20 millioner yngel og settefisk og blir dermed et av landets største landbaserte anlegg i sitt slag. Når anlegget er i full drift vil det være totalt 35 arbeidsplasser på Bjørnsøya.

I tillegg til å inneholde økt produksjonskapasitet for laks og settefisk torsk er det satt av areal som er skal benyttes til uttesting av utstyr og produksjonsmetodikk for fremtidig landbasert oppdrett. LetSea AS er allerede etablert med landbasert forskning på området og denne utbyggingen vil gi nye muligheter for dette anerkjente forskningsselskapet.

- Anlegget på Bjørn vil gi bedriftene som etablert der en unik mulighet til å videreutvikle seg som ledende innen sitt felt gjennom felles utviklingsprosjekter, samarbeid, innovasjon, uttesting av ny teknologi og metoder innen landbasert oppdrett på ulike arter, skriver de i pressemeldingen.

Fishbase Group AS er i sterk vekst innen produksjon av stor settefisk laks og settefisk av torsk. I dag produseres det stor settefisk av laks opp mot 1000 gram på Dønna på Helgeland. Selskapet er i Selskapet har en produksjonstillatelse på land på 2 000 tonn som nå er søkt utvidet til 10 000 tonn. Eierne av selskapet er Kapnord AS 49,45%, Green Farming AS 31,58%, Ecomarin AS 13,85% og Tanik AS 5,12%.

Arctic Cod AS er et selskap som leverer settefisk av torsk til en ny næring i vekst. Selskapet produserer 3 millioner settefisk i året. Kapasiteten skal nå økes til 8 millioner settefisk i takt med kundenes behov. Eierne er Fishbase Group AS 51%, Statt Torsk AS 16%, Nordcod AS 16%, Gunnar Jarl Klo AS 16%.

Water Front Development AS er det selskapet som gjør investeringene i infrastruktur på Bjørn. Fishbase Group AS eier 79,3 % av selskapet og LetSea eier 20,7 %.

LetSea AS er Norges største privateide forskningsselskap innen akvakultur. Selskapet driver forskning- og utviklingsarbeid gjennom biologiske forsøk for selskaper som driver fiskeoppdrett, eller leverer varer og tjenester til en stadig voksende oppdrettsnæring i inn og utland. Selskapet eies av Kapnord AS 64%, Biomar AS 34%, og Kristian Johnsen 2%.