Aritech skal sammen med Veidekke og AKVA group Landbased overlevere Ænes Inkubator før jul 2022, og holder for tiden på å overlevere den tredje karhallen og RAS-anlegget på Ænes i Kvinnherad kommune.
Aritech skal sammen med Veidekke og AKVA group Landbased overlevere Ænes Inkubator før jul 2022, og holder for tiden på å overlevere den tredje karhallen og RAS-anlegget på Ænes i Kvinnherad kommune.

Har overlevert den tredje karhallen med RAS-anlegg til Ænes Inkubator

Aritech overleverte mandag 3. oktober den tredje karhallen og RAS-anlegg til smoltanlegget Ænes Inkubator. Nå gjenstår de to største karhallene før fullstendig overlevering til jul.

Publisert Sist oppdatert

Aritech som er en teknisk totalentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet, melder at arbeidet med settefiskanlegget Ænes Inkubator er kommet langt på vei, men endelig overlevering fra Aritech, AKVA group Landbased og Veidekke skjer ikke før julen 2022.

Prosjektleder Tor Sigurd Gundersen i Aritech, sier til landbasedAQ.no at de mandag 3. oktober, overleverte den tredje karhallen og RAS-anlegget, samt administrasjonsdelen i prosjektet til Ænes inkubator.

Ænes Inkubator:

  • Er eid av oppdretterne Eide Fjordbruk, Lingalaks og Tombre Fiskeanlegg.
  • Byggestart «on site» var oktober i 2020
  • Første rognen ble satt inn i anlegget 12.mai 2022.
  • Anlegget skal etter planen ferdigstilles desember i 2022
  • Det er fem RAS pluss klekkeri og fire RAS leverast med ZWC (zero water change) teknologi. 99,9 prosent resirkuleringsgrad
  • 3000 tonn årlig produksjon
  • Smoltstørrelse opp til ett kilo
  • Komplett prosessanlegg inkl. vannbehandling, inntaksvann, varme/kjøl system, slambehandling og salt-system
  • «Nøkkelferdig» leveranse av Akva group Land Based i samarbeid med Veidekke (bygg og betong

- Både rogn og smolt har allerede kommet på plass i anlegget. Planlagt overlevering for prosjektet er i slutten av desember 2022. Da vil fem karhaller og fem RAS-anlegg være overlevert, i tillegg til ni større og mindre støttebygg. Per dags dato gjenstår de to største karhallene der den ene hallen skal overleveres i november og den siste i desember, opplyser han.

Gundersen forteller dette er det første totaltekniske prosjektet selskapet gjør innenfor havbruk, men påpeker de har erfaring med oppdrag innenfor ventilasjon fra andre landanlegg.

- Det har vært et veldig spennende og utfordrende prosjekt å fått vært med på, og jeg synes samarbeidet mellom alle aktørene har gått usedvanlig bra og nå jobber vi for fullt med ferdigstilling og fullstendig overlevering til jul, legger han til.

- Dette kan vi være stolte av

Konstituert administrerende direktør i Aritech Arne Kolnes sier i en sak publisert på selskapets nettside at dette er et anlegg selskapet kan være stolte over.

- Det er ca. to år siden Aritech skrev under på kontrakten med Veidekke, om totalteknisk prosjektering og de totaltekniske installasjonene for Ænes Inkubator. Siden den gang har vi hatt gleden av å være med fra samspill og prosjektering til utførelse. Og vi er nå i sluttfasen før endelig overlevering. Dette har vært et utrolig spennende prosjekt, der Aritech har fått muligheten til å bidra med sin totaltekniske kompetanse, sier Kolnes.

Det er de tre store lakseoppdretterne Lingalaks, Eide Fjordbruk og Tombre fiskeanlegg som alle har hovedkontor i nabokommuner som har investert trekvart milliarder i anlegget på Ænes i Kvinnherad kommune.

Når settefiskanlegget står ferdigstilt skal det produseres 3000 tonn laksesmolt årlig i det 9500 kvm store anlegget.

Les også: Første rogn satt inn hos Ænes Inkubator

Det tekniske

Arbeidet Aritech har gjort innbefatter alt fra brannalarmanlegg, både aspirasjonsanlegg og vanlige branndetektorer, alt elektrisk, ventilasjonssystemer, rør og adgangskontroll. Et av oppdragene til Aritech har også vært å designe det tekniske bygget til settefiskanlegget.

- «Støttebygg 9», som det heter, huser traforom til de to forsyningstrafoene til anlegget, samt et høyspentrom for omkobling av høyspent til de to nevnte trafoene, sier ingeniøren bak designet Kristian Stangeland.

Aritech har hatt ansvar for alt det totaltekniske i det landbaserte anlegget.
Aritech har hatt ansvar for alt det totaltekniske i det landbaserte anlegget.

Det er også tegnet inn, og nå satt på plass, to nødgeneratorer på 1530 kVA hver. De kan drifte anlegget i ett døgn, dersom det skulle oppstå et lengre strømbrudd. De to hovedtavlene i bygget kan ta imot strøm både fra trafoen eller nødgeneratoren, og så fordeler de strømmen ut i hele anlegget.

De opplyser at blant annet har BKK levert trafoene i det tekniske bygget og Østerbø Maskin har levert generatoranlegget. Hovedtavlene og skinnepakken mellom trafoene er det Elcor som har montert.

- Fleksibel løsning

Selskapet opplyser de fikk også i oppdrag å montere karbelysning i alle karhallene. Her la de opp deres egen patent.

- Etter ønske fra byggherren la vi opp en fleksibel serviceløsning som gjør at renhold og annet vedlikehold kan utføres trygt og enkelt via et løpekattsystem, sier Gundersen.

Løsningen sørger altså for enklere tilkomst, men også bedre HMS når det skal utføres vedlikehold.

- Selve lampene kan trekkes inn på røkterdekket og kobles fra, enkelt og sikkert, med Wieland koblinger, legger han til.

Se bildegalleri under. Alle foto: Aritech